Blogissa: Menetelmien kehittäminen Karvissa saa myös kansainvälistä huomiota

Osa Karvin metodiasiantuntijoiden roolia on kehittää arviointimetodologiaa, joka tukee uskottavan tiedon tuottamista. Karvissa tehty metodologinen kehittäminen on viime aikoina saanut kansainvälisestä huomiota, kun Karvin johtavan arviointiasiantuntijan Jari Metsämuurosen Goodmanin ja Kruskalin gamma -kertoimen (G) ominaisuuksia tutkiva artikkeli julkaistiin hiljattain tunnustetussa Behaviormetrika-julkaisusarjassa (Metsämuuronen, 2021a).

Lue Metsämuurosen blogikirjoitus aiheeseen liittyen: Menetelmien kehittäminen Karvissa saa myös kansainvälistä huomiota 

Sulje