Blogissa: Kenen ääni kuuluu koulutuksen kehittämisessä?

Kansallisia koulutuksen arviointeja toteutettaessa osallistetaan ja kuullaan laajasti eri ryhmiä, mutta erityisen tärkeää on kuulla keskiössä olevia oppijoita – lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten oikeus tulla kuulluksi on kirjattu myös YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Suomessa kansalliseen lapsistrategiaan. Arviointi- ja tutkimustiedon tuottajat, Karvi mukaan lukien, kantavat siis vastuuta siitä, kenen ääni kuuluu. Vastuullamme on tuoda esiin lasten ja nuorten ääntä.

Karvin johtaja Hannele Seppälä pohtii blogipostauksessaan lasten ja nuorten kuulemisen merkitystä. Poikkeusoloissa lasten ja nuorten kuuleminen nousee entistä tärkeämmäksi. Lue koko kirjoitus: Kenen ääni kuuluu koulutuksen kehittämisessä?

Sulje