Historian ensimmäinen korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima Jyväskylän ammattikorkeakoululle

Korkeakoulutus suvialatalo

Karvin Excellence-laatuleiman logo.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) on toiminnassaan osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria, minkä ansiosta se on nyt palkittu historian ensimmäisellä korkeakoulutuksen Excellence-laatuleimalla. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on auditoinnissaan saanut erinomaisen arvosanan arviointialueesta Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) myöntää Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-laatuleiman voivat korkeakoulujen arviointijaoston päätöksestä saada korkeakoulut, joille auditointiryhmä on antanut arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta, joita on yhteensä kolme (Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu).

JAMKin osallistava ja arjen hyviä käytänteitä esiin nostava kehittämistyö tekivät paneeliin vaikutuksen

Excellence-laatuleiman saanut JAMK on pitkäjänteisellä kehittämistyöllään onnistunut luomaan omaleimaisen, strategisia tavoitteitaan erinomaisesti tukevan laatujärjestelmän, joka vastaa myös toimintaympäristön haasteisiin. Laatutyötä on korkeakoulussa tehty erityisesti mahdollistamisen kautta, ja tärkeässä roolissa ovatkin olleet innovatiiviset menettelyt ideoiden jakamiseen, henkilöstön tukeminen ja asiantuntijakulttuurin tavoitteellinen rakentaminen.

JAMKin tärkeä meriitti on myös arjen näkökulman keskeisyys: laatutyö on sekä johtamisen arkea että työn arkea. Laatukulttuuri myös läpäisee koko korkeakouluyhteisön hallituksesta yksiköiden johtoon, henkilöstöön ja opiskelijoihin, osallistaen myös ulkoisia sidosryhmiä. JAMK onkin onnistunut tuomaan eri toimijat osaksi kehittämistyötä ja arviointia, ja se viestii kehittämistyöstään vaikuttavasti.

– Tämä on meille hyvin mieluinen tunnustus ja yli 20 vuotta jatkuneen kehittämistyön palkinto. Laatu on korkeakoululle elintärkeä kysymys niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin rekrytoinnissa, ja usein siitä kysytään myös kansainvälisesti. Sen ylläpitämiseen tarvitaan jokapäiväistä työtä ja jokaisen sitoutumista. Olenkin hyvin tyytyväinen siihen, miten vahvasti JAMKissa laatukulttuuri on sisäistetty osana strategista toimintaa, ja myös opiskelijat ovat omaksuneet sen. Tässä tärkeässä roolissa ovat olleet esimerkiksi laatutyön keskeinen rooli perehdytyksessä ja tutortoiminnassa. Arvostamme tämän tunnustuksen korkealle, summaa tunnelmiaan JAMKin rehtori Jussi Halttunen.

Laatuleiman saaneen korkeakoulun säteiltävä hyvää ympäristöönsä  

Erinomaisen arvosanan kriteerin lisäksi Excellence-laatuleiman myöntämisestä päättävä arviointipaneeli kiinnittää päätöksessään huomiota muun muassa korkeakoulun kykyyn tuottaa hyvää myös ympäristölleen. Excellence-laatuleiman myöntämisessä arviointi kohdistuu seuraaviin kriteereihin:

  • Korkeakoulu on innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton kehittäessään toimintaansa.
  • Korkeakoulu on pitkäjänteisen kehittämisen huippuosaaja, ja sillä on vahvaa näyttöä kehittämistyön vaikuttavuudesta.
  • Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osallistaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja.

– Excellence-laatuleiman käyttöönotto kertoo siitä, että suomalaisten korkeakoulujen laatutyö on juurtunut osaksi korkeakoulujen arkea. Laatuleima osoittaa saajayhteisön kehittäneen laatutyötään siten, että se tarjoaa myös muille toimijoille kannustavan esimerkin ja samalla vaativan haasteen arvioida ja kehittää omaa työtään ja etsiä uusia toimintamalleja, kertoo arviointipaneelin puheenjohtaja, professori Anne Kumpula.

 

Excellence-laatuleima on voimassa Karvin auditoinnin laatuleiman kuusivuotisen voimassaoloajan. Tunnustus jaetaan keväällä 2021 ensimmäisen kerran, ja jatkossa laatuleimoja myönnetään kerran vuodessa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ja Yrkeshögskolan Novia olivat ehdolla Excellence-laatuleiman saajiksi, erinomaisena arviointialueenaan Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu.

Lisätietoja:

Sulje