Jyväskylän ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE -laatuleima toistamiseen

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Karvi on myöntänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun konetekniikan tutkinto-ohjelmalle EUR-ACE- laatuleiman. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta 24.5.2027 asti. Tutkinto-ohjelmalle myönnettiin laatuleima nyt toisen kerran.

Tehokas alueellinen yhteistyö ja oppimisympäristöinä toimivat laboratoriot tutkinto-ohjelman vahvuuksina

Akkreditointiryhmä katsoo, että tutkinto-ohjelman vahvuuksia ovat muuan muassa vahva alueellinen yhteistyö sekä oppimisympäristöinä toimivat laboratoriot. Tutkinto-ohjelman neuvottelukunnan, yrityskumppanien ja henkilöstön välinen yhteistyö on erinomaista. Tutkinto-ohjelman henkilöstö on osaavaa ja henkilöstöllä on taustallaan vahva teollisuudessa hankittu kokemus. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma vastaa Keski-Suomen alueen elinkeinoelämän tarpeita ja sitä päivitetään säännöllisesti. Tukipalvelut ja oppimisympäristöinä toimivat laboratoriot tukevat tutkinto-ohjelmalle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista.

Akkreditointiryhmä antoi tutkinto-ohjelmalle myös kehittämissuosituksia. Tutkinto-ohjelmalle suositellaan muuan muassa analyyttisten taitojen, insinöörialaan liittyvien kirjoittamistaitojen sekä kansainvälisen osaamisen vahvistamista osana tutkinto-ohjelmaa. Lisäksi suositellaan sitä, että opiskelijoille tarjottaisiin paremmin tietoa mahdollisuuksista aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen osana opintojaan.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE -laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi

 

 

 

Sulje