Karvi julkaisi itsearviointiraportin ENQAn ulkoista arviointia varten

Korkeakoulutus Mirella Nordblad

 

 

 

 

Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikkö on laatinut itsearviointiraportin, jossa yksikkö kuvaa ja arvioi omaa toimintaansa yleisesti ja erityisesti suhteessa eurooppalaisiin laadunvarmistuksen kriteereihin (ESG). Itsearviointi on laadittu ENQAn ulkoista arviointia varten.

 

 

 

 

Kansainvälinen arviointiryhmä arvioi Karvin korkeakoulujen arviointitoiminnan

 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) -järjestö arvioi Karvin ja erityisesti korkeakoulutuksen arviointitoiminnan.

Ulkoisen arvioinnin läpäisy on ehto ENQA:n täysjäsenyydelle sekä pääsylle luotettavien arviointitoimijoiden rekisteriin EQAR:iin. Jos Karvi läpäisee ulkoisen arvioinnin, on se osoitus siitä, että Suomessa on toimiva, luotettava ja eurooppalaiset periaatteet täyttävä korkeakoulujen ulkoinen laadunhallinta.

Arvioinnin toteutuksesta vastaa kansainvälinen ENQAn nimeämä arviointiryhmä:

  • Bryan Maguire, Director of Quality Assurance, Quality and Qualifications Ireland (QQI), Irlanti, puheenjohtaja
  • Ronny Heintze, Commissioner for International Affairs, Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs (AQAS), Saksa, sihteeri
  • Terhi Nokkala, ylipistotutkija, Jyväskylän yliopisto, Suomi
  • Alexandra-Simona Zamfir, tohtoriopiskelija, “GRIGORE T. POPA”, University of Medicine and Pharmacy IASI, Romania

Arviointiryhmä toteuttaa verkkovälitteisen vierailun Karviin syyskuussa 2021 ja haastattelee Karvin, korkeakoulujen arviointijaoston, korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön, arviointiryhmien ja muiden keskeisten sidosryhmien edustajia.

Ulkoisen arviointiryhmän raportti ja päätös julkaistaan helmikuussa 2022.

 

 

Arvioinnin kohteena eurooppalaisten laadunhallinnan kriteerien täyttyminen Karvin toiminnassa

 

Ulkoisessa arvioinnissa arvioidaan sitä, miten Karvin toiminta vastaa eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the EHEA, ESG).

Karvin korkeakoulujen ja vapaan sivistystyön yksikkö on laatinut itsearviointiraportin, jossa se kuvaa ja arvioi omaa toimintaansa yleisesti ja erityisesti suhteessa eurooppalaisiin laadunvarmistuksen kriteereihin (ESG). Itsearvioinnissa käsitellään mm. korkeakoulujen auditointeja, teema-arviointeja ja EUR-ACE tekniikan tutkinto-ohjelma akkreditointeja.

Kyseessä on Karvin (ja edeltäjäorganisaation KKAn) kolmas ENQAn toimesta toteutettu ulkoinen arviointi. Karvi (ja KKA) läpäisi edelliset vuosina 2011 ja 2017 toteutetut arvioinnit.

 

 

FINEEC self-assessment report for the ENQA agency review 2021

 

 

Lisätietoja

 

Johtava arviointiasiantuntija Mirella Nordblad, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5541

Arviointiasiantuntija Mira Huusko, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5565

Sulje