Päivittyvä uutinen: Karvin arviointitoiminnan järjestäminen koronavirustilanteessa

Roosa Käsmä

Päivitetty 3.9.2021 

Karvi seuraa koronatilannetta ja sen vaikutuksia yhteiskuntaan ja tekee tilanteen perusteella päätöksiä arviointien toteutukseen. Tiedotamme muutoksista suoraan sähköpostitse järjestäjille ja arviointien yhteyshenkilöille.

Koronatilanteen vaikutus Karvin arviointihankkeisiin ja muuhun toimintaan

Arviointitiedon tuottaminen poikkeusolojenkin keskellä on äärimmäisen tärkeää. Mm. oppimistulosarviointeja toteutettiin kevään aikana aiemmin sovittujen aikataulujen mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa etänä. Opettajia ohjeistettiin järjestämään arviointi samalla tavalla, kuin normaali koe etäaikana järjestettiin.

Karvi sopii tarvittaessa yhteistyössä korkeakoulujen kanssa meneillään olevia arviointihankkeita ja auditointeja koskevista muutoksista. Korkeakoulut voivat olla yhteydessä arviointien ja auditointien yhteyshenkilöihin Karvissa.

Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen

Karvi toteutti vuonna 2020 arvioinnin, jossa selvitettiin poikkeusolojen vaikutuksia koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen taustaraportti julkaistiin toukokuussa (raportti ja tiedote 11.5.2020) ja ensimmäiset kansalliset arviointitulokset kesäkuussa (raportti ja tiedote 18.6.2020). Marraskuussa julkaistiin kooste koulujen kehittämistä hyvistä käytänteistä (tiedote 17.11.2020) ja joulukuussa arvioinnin tulokset poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksista tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen oppimiseen (raportti ja tiedote 14.12.2020). Arvioinnin loppuraportti julkaistiin keväällä 2021 (raportti ja tiedote 7.4.2021).

Arvioinnin hankesivut.

#KarviTukee – arviointitietoa järjestäjien ja oppilaitosten tueksi

Haluamme turvata järjestäjien, oppilaitosten ja korkeakoulujen työrauhan tässä tilanteessa. Haluamme myös tarjota tukeamme mahdollisuuksiemme mukaan. Tätä varten jaamme Karvin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa arviointitietoa, hyviä käytänteitä ja muuta materiaalia, joilla pyrimme tukemaan ja kannustamaan opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja ja opettajia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Uudet artikkelit:

Lisätietoja antavat:

Johtaja Harri Peltoniemi harri.peltoniemi@karvi.fi, 029 533 5532

Varajohtaja Hannele Seppälä hannele.seppala@karvi.fi, 029 533 5550

Sulje