Tulevat tiedonkeruut ammatillisen koulutuksen arvioinneissa

Ammatillinen koulutus Johanna Kiesi

Karvi toteuttaa lukuvuonna 2021–2022 seuraavien ammatillista koulutusta koskevien arviointien tiedonkeruut:

Arvioinnit perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymään Koulutuksen arviointisuunnitelmaan vuosiksi 2020–2023.

Kiitämme koulutuksen järjestäjiä arvokkaasta panoksesta arviointeihimme ja toimintamme kehittämiseen. Toivomme, että Karvin arvioinnit tukevat koulutuksen järjestäjiä tuottamalla tietoa kansallisen ja paikallisen päätöksenteon tueksi sekä koulutuksen kehittämiseen.

Käy tutustumassa Karvin arviointien vuosikelloon

Olemme koonneet ammatillisen koulutuksen arviointien tulevat tiedonkeruut ja tilaisuudet yhteen paikkaan. Tutustu vuosikelloon täällä.

Karvi on tiivistänyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa päällekkäisten tiedonkeruiden välttämiseksi, ja tavoitteena on muutoinkin vähentää tiedonkeruiden kuormittavuutta mm. hyödyntämällä arvioinneissa entistä systemaattisemmin olemassa olevia kansallisia tietovarantoja.

Tiedoksi ajankohtaista meneillään olevissa arvioinneissa

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi: Arviointiin kuuluva itsearviointi toteutettiin keväällä 2021. Arvioinnin alustavia tuloksia syvennetään lokakuussa 2021 neljässä kehittämisseminaarissa.

Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin: Arviointitietoa kerättiin koulutuksen järjestäjiltä kyselyllä viime keväänä. Arviointiraportti julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella: Opiskelijoilta ja koulutuksen järjestäjiltä sekä ohjaus- ja opetushenkilöstöltä kerättiin tietoa kyselyillä viime syksynä. Arviointiraportti julkaistaan loppuvuodesta 2021.

Vuonna 2022 käynnistetään ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kokonaisarviointi, ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointi yhteisistä tutkinnon osista sekä varhaiskasvatuksen koulutusten arviointi. Tiedotamme näistä arvioinneista tarkemmin myöhemmin.

Sulje