Uusi julkaisu laadunhallinnasta ja sen arvioinnista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä laadunhallintaa toteutetaan kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Laadunhallinta ja sen arviointi ovat kuitenkin eri vaiheissa eri koulutusasteilla, vaikka lainsäädäntö pohjautuukin pääsääntöisesti samoille periaatteille kaikilla koulutusasteilla. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on nyt laatinut ensimmäistä kertaa julkaisun laadunhallinnasta ja sen arvioinnista suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Laadunhallinta eri vaiheissa koulutussektoreiden välillä – myös tuen tarve vaihtelee

Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä -julkaisuun on koottu Karvin toteuttamiin laadunhallintajärjestelmien arviointeihin ja laadunhallinnan tukeen liittyvät tehtävät eri kasvatus- ja koulutusaloille. Julkaisulle on ollut tarve, sillä huolimatta kasvatus- ja koulutusasteiden erityispiirteistä järjestäjien ja korkeakoulujen itsearviointia koskeva lainsäädäntö pohjautuu pääsääntöisesti samoille periaatteille. Arviointia ja laadunhallintaa toteutetaan kuitenkin kunkin koulutusasteen omista lähtökohdista.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä ja korkeakouluja koskeva lainsäädäntö velvoittaa myös julkaisemaan laadunhallintaan ja arviointeihin liittyvät keskeiset tulokset. Lait eivät kuitenkaan anna tarkkoja ohjeita siihen, miten, missä ja millä laajuudella tulokset tulee julkistaa. Laadunhallinta ja sen kehittäminen ovatkin eri vaiheissa eri koulutusasteilla, sillä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa kehittäminen on vasta alussa, kun taas ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa laadunhallintaa on kehitetty pitkäjänteisesti jo 1990-luvulta lähtien.

– Karvin toiminnan keskeinen lähtökohta on kytkeä tuki ja arviointi kunkin sektorin kehittämisen painopisteisiin. Nyt koottu julkaisu antaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan näistä painopisteistä ja suomalaisen koulutusjärjestelmän laadunhallinnan tilasta. Suomalaisen koulutuksen laatu kiinnostaa myös ulkomailla, ja siksi julkaisu on mielenkiintoinen myös kansainvälisestä näkökulmasta, kertoo Karvin laadunhallintatiimin puheenjohtaja, arviointineuvos Janniina Vlasov.

Karvilla merkittävä rooli koulutusjärjestelmän laadunhallinnassa ja sen kehittämisessä

Koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvän sisällöllisen tiedon lisäksi Karvi tuottaa kansallista kokonaiskuvaa laadunhallinnasta koulutusjärjestelmätasolla. Laki Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta (1295/2013) määrittääkin, että Karvin tehtävänä on ”tukea varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa”. Karvin laadunhallinnan tuen ja arvioinnin tavoitteena on osaltaan lisätä suomalaisen kasvatus- ja koulutusjärjestelmän toimivuutta, tukea toiminnan kehittämistä ja edistää oppijoiden yhdenvertaisuutta.

Karvin tukema laadunhallinta perustuu kehittävälle arvioinnille. Kehittävässä arvioinnissa korostuu osallistavuus, arvioinnin toteuttajan ja arviointiin osallistujien välinen luottamus sekä kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulujen vastuu toimintansa laadusta ja sen kehittämisestä.

– Kentän toimijoiden ja keskeisten sidosryhmien osallistaminen laadunhallintaan ja laadunhallinnan arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen on tärkeää. Tavoitteena on, että laadunhallinta ja arviointi kytkeytyvät tarkoituksenmukaisella tavalla koulutusorganisaatioiden toimintaan, ja tukee koulutuksen kehittämistä sekä laadun jatkuvaa parantamista parhaalla mahdollisella tavalla. Laatukulttuuri päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa ei synny tyhjästä vaan on osallistavan työn tulos, Vlasov muistuttaa.

Julkaisu:

Laadunhallinta suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Tiivistelmät 7:2021.

Lisätietoja:

  • Karvin laadunhallintatiimin puheenjohtaja, arviointineuvos Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, puh. 029 533 5543 (varhaiskasvatus)
  • arviointiasiantuntija Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, puh. 029 533 5565 (korkeakoulutus)
  • arviointiasiantuntija Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, puh. 029 533 5546 (yleissivistävä koulutus)
  • arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5582 (varhaiskasvatus)
  • arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, puh. 029 533 5593 (ammatillinen koulutus)
  • Karvin laadunhallinnan verkkosivut

 

Sulje