Perusopetuksen laatu ajankohtainen aihe Karvissa

suvialatalo

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa syksyllä 2021 perusopetuksen laadunhallinnan ja itsearvioinnin pienimuotoisen kartoituksen. Kartoituksen yhteydessä kerätään tietoa opetuksen järjestäjien laadunhallinnan nykytilasta ja järjestäjien laadunhallintaan liittyvistä näkemyksistä ja toiveista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön laatunyrkkityöryhmä käyttää Karvin kartoituksen tietoa laadunhallinnan tilasta omassa valmistelutyössään. Työryhmä tekee ehdotuksen kansallisten perusopetuksen laatutavoitteiden valmistelun toteutuksesta helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Karvin kartoituksessa kerätään tietoa ensisijaisesti kuulemistilaisuuksien avulla. Karvi on muodostanut tiettyjen taustatekijöiden suhteen (mm. alue, oppilasmäärä) harkitun näytteen perusopetuksen järjestäjistä, joita kuullaan neljässä tilaisuudessa marraskuussa. Karvi tekee yhteenvedon esille tulleesta tiedosta ja järjestäjien näkemyksistä.

Karvi järjestää seuraavat kuulemistilaisuudet valituille perusopetuksen järjestäjille:

  • to 18.11. klo 9–11
  • ma 22.11. klo 12–14
  • ke 24.11. klo 9–11
  • pe 26.11. klo 13–15 (ruotsiksi)

Valituille perusopetuksen järjestäjille on lähetetty tietoa asiasta. Lisätietoa antaa arviointiasiantuntija Chris Silverström, puh. 029 533 5563, chris.silverstrom@karvi.fi

Sulje