Hidasta vai nopeaa? Opetussuunnitelmauudistusten toteutuminen esi- ja perusopetuksen arjessa

Esi- ja perusopetus suvialatalo

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi, tuttavallisemmin OPS-arviointi, toteutettiin Karvissa vuosina 2016–2020. Arvioinnissa tuotettiin tietoa koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta, OPS-perusteiden tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä sekä koulutuksen ohjausjärjestelmän ja OPS-perusteiden kehittämistarpeista. Lisäksi hankkeessa arvioitiin, miten OPS-perusteiden tavoitteet ja sisällöt toteutuvat esi- ja perusopetuksen arjessa.

Karvi on nyt julkaissut OPS-arvioinnin kokoavan pohdinnan Näkökulmia OPS-arviointiin, jossa tarkastellaan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden sekä koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuutta. Julkaisussa opetussuunnitelmauudistusta pohditaan koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta, ja mielenkiinnon kohteena ovat esimerkiksi esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämisen haasteet ja mahdollisuudet. Huomiota kiinnitetään myös kehittämistoiminnan valtakunnalliseen ja paikalliseen tukeen. Julkaisu sisältää OPS-arviointiryhmän jäsenten kirjoituksia, joissa he reflektoivat OPS-arvioinnin tuloksia ja kehittämissuosituksia eri näkökulmista.

Arviointiryhmän puheenjohtaja Peter Johnson kiteyttää:

Pelkästään asiakirjojen uudistaminen ei riitä, vaan kunnissa tulee myös uudistaa esi- ja perusopetuksen pedagogiikkaa, oppimisen sisältöjä ja toimintakulttuuria. Lopulta tarkoitettu opetussuunnitelman muutos toteutuu opettajan ja oppilaan välisessä pedagogisessa vuorovaikutuksessa ja oppilaiden välisessä yhteistoiminnassa joka päivä.

Karvi on julkaissut yhteensä viisi OPS-arviointiin liittyvää raporttia. Arvioinnin kaikki raportit näet alta.

Arviointiraportit

2021

2020

2019

Tutustu blogikirjoituksiin:

Sulje