Kansainvälisille suomalaistyyppisille kouluille oma auditointimalli

Esi- ja perusopetus suvialatalo

Kansainvälinen kiinnostus suomalaisia kouluja kohtaan on lisännyt suomalaisen perusopetuksen koulutusvientiä. Esimerkiksi Aasiassa eri maihin on perustettu suomalaistyyppisiä kouluja. Nämä kansainvälisissä ympäristöissä toimivat koulut noudattavat paikallisesti räätälöityjä ja hyväksyttyjä opetussuunnitelmia, jotka perustuvat suomalaisen opetussuunnitelman perusteisiin (OPS 2014). Nämä suomalaistyyppiset koulut eroavat monessa suhteessa esim. ulkomailla toimivista suomalaisista kouluista.

Karvi on nyt kehittänyt auditointimallin kansainvälisten suomalaistyyppisten koulujen auditointiin. Auditoinneilla todennetaan, että suomalaistyyppisten koulujen toiminnan ja opetuksen järjestämiseen liittyvät periaatteet todella noudattelevat suomalaiselle koululle tunnusomaisia piirteitä. Auditoinnin läpäistyään koulu saa laatuleiman, joka on voimassa neljä vuotta.

Karvin auditointimallia ja siihen liittyviä auditointikriteerejä pilotoidaan ensin yhdessä koulussa. Pilottiauditoinnin jälkeen auditointimalli on tarjolla myös muille kouluille.

– Hyvin tärkeätä on, että koulut saavat auditoinnin avulla tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamiseen ja tulevan kehittämistoiminnan suuntaamiseen. Karvi haluaa myös luoda edellytyksiä kansainvälisten koulujen toiminnan jatkuvalle kehittämiselle, sanoo arviointiasiantuntija Chris Silverström.

Auditoinnit tehdään kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa mm., että Karvin auditointitiimi auttaa kouluja tunnistamaan niiden vahvuuksia, hyviä käytänteitä ja kehittämiskohteita. Järjestäjä saa auditoinnin läpäistyään neljä vuotta voimassa olevan laatuleiman.

Auditointimallin kriteerit liittyvät oppimisympäristöön, henkilöstöön, opetusryhmiin, toimintakulttuurin keskeisiin periaatteisiin, koulun pedagogiikan käytännön tason ratkaisuihin sekä koulun johtamiseen, jossa kiinnitetään huomiota etenkin suomalaisten piirteiden kehittämiseen. Kriteereistä on muodostettu neljä arviointialuetta.

Karvi toteuttaa kansainväliset auditoinnit maksullisena palvelutoimintana.

Lisätietoa:

Sulje