Blogissa: Oikeudellisesti painottuneelle AMK-tutkinnolle on selkeää tarvetta työmarkkinoilla

Virpi Pietiläinen
Karelia-ammattikorkeakoulun juridiikan lehtori Atte Korte.
Karelia-ammattikorkeakoulun juridiikan lehtori Atte Korte

”Oikeudellisesti painottuneen AMK-tutkinnon suorittaneita arvostetaan työmarkkinoilla, ja joillakin alueilla kysyntä on suurempaa kuin tarjonta”, Karelia-ammattikorkeakoulun juridiikan lehtori Atte Korte kirjoittaa Karvin blogissa.

Korte toimi arviointiryhmän jäsenenä oikeustieteellisen alan arvioinnissa, jonka Karvi toteutti vuosina 2020–2021. Karvin arvioinnissa oli mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua, joissa oikeudellista koulutusta tarjotaan osana liiketalouden tradenomin tutkintoa.

Lue kirjoitus Karvin blogista:
Oikeudellisesti painottuneelle AMK-tutkinnolle on selkeää tarvetta työmarkkinoilla

Sulje