Blogissa: Menetelmien kehittäminen Karvissa uudelle tasolle uusien korrelaatiokertoimien myötä

Virpi Pietiläinen

Karvin johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen on tutkinut, kuinka osaamismittareiden luotettavuutta voidaan tutkia entistä tarkemmin. Osana tätä kehittämistyötä hän on julkaissut kansainvälisesti uusia korrelaatiokertoimia. Nämä antavat aiempaa tarkemman kuvan kahden muuttujan välisen yhteyden suuruudesta.

Lue koko kirjoitus Karvin blogista.

johtava arviointiasiantuntija Jari Metsämuuronen, Karvi

Sulje