Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmalle myönnettiin EUR-ACE -laatuleima

Korkeakoulutus Kati Isoaho

Karvi on myöntänyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelmalle EUR-ACE- laatuleiman. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta 4.3.2028 asti. Tutkinto-ohjelma on suomenkielinen.

Opiskelijakeskeisyys ja kiinteä yhteistyö yritysten kanssa ovat tutkinto-ohjelman vahvuuksia

Akkreditointiryhmä katsoo, että tutkinto-ohjelman vahvuus on opiskelijakeskeisyys, joka tukee hyvin tutkinto-ohjelmalle asetettujen osaamistavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tutkinto-ohjelmalla on kiinteää yhteistyötä alueen yritysten kanssa. Yhteistyön muotoja ovat muun muassa tutkinto-ohjelman neuvottelukunnan toiminta, TKI-projektit, InnoFlash -kurssi ja työharjoittelut. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma heijastaa vahvasti sähkö- ja automaatiotekniikan alan vaatimuksia. Tutkinto-ohjelma on työstänyt sidosryhmien kanssa yhteistä näkemystä siitä, millaisia taitoja tulevaisuuden insinööreiltä edellytetään.

Akkreditointiryhmä antoi tutkinto-ohjelmalle myös kehittämissuosituksia. Tutkinto-ohjelmalle suositellaan yleisten työelämätaitojen – kuten sosiaaliset taidot, viestintätaidot ja yhteistyötaidot – merkityksen selkeämpää viestimistä opiskelijoille osana opiskelun eri vaiheita. Lisäksi suositellaan, että joitakin tutkinto-ohjelman osaamistavoitteista kehitettäisiin edelleen ja opettajia tuettaisiin niiden käyttöönotossa opetustyössä opiskelijoiden kanssa.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on eurooppalaiseen EUR-ACE -laatuleimaan johtava, yhtä tutkinto-ohjelmaa kerrallaan tarkasteleva arviointi. Akkreditointien tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä. Akkreditoinnit ovat suomalaisille korkeakouluille vapaaehtoisia.

arviointiraportti Karvin verkkosivuilla

Lisätietoja arvioinnista:

arviointiasiantuntija Kati Isoaho, +358 533 5501, kati.isoaho@karvi.fi

Sulje