Koulutuksen arviointineuvosto nimitetty – uusi nelivuotiskausi käynnistyy

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteydessä toimii valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto. Uusi arviointineuvosto toimikaudelle 10.6.2022–31.5.2026 on nyt nimitetty.

Arviointineuvoston tehtäviin kuuluu muun muassa osallistua Karvin strategisen toiminnan suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista sekä laatia esitys koulutuksen arviointisuunnitelmasta.

– Karvin tehtävänä on tuottaa tietoa ja kehittämissuosituksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vertailuun. Arviointineuvoston työ käynnistyykin sen linjaamisella, miten Karvi voi mahdollisimman vaikuttavasti tuottaa koulutuksesta tietoa, ymmärrystä ja osaamista, jotka yhdessä johtavat viisaisiin ratkaisuihin. Arviointineuvosto pääsee myös heti toimikautensa alussa valmistelemaan ja käsittelemään esitystä vuosien 2024–2027 arviointisuunnitelmaksi. Valmistelu tapahtuu sidosryhmiä laajasti osallistaen, ja Karvin asiantuntijat ovat tässä työssä innolla mukana, Karvin johtaja Harri Peltoniemi kertoo.

Arviointineuvosto tarjoaa monipuolisia näkökulmia koulutuspolitiikasta

Arviointineuvostossa edustettuina ovat niin eri koulutussektorit, opettajankoulutus, tutkimus, työelämä kuin opiskelijatkin. Arviointineuvosto onkin Karville tärkeä toimielin, joka tarjoaa monipuolisia näkökulmia koulutuspolitiikasta ja yhteiskunnan muutoksesta. Parhaimmillaan neuvosto myös positiivisesti haastaa Karvia.

Toimikaudella 10.6.2022–31.5.2026 arviointineuvoston kokoonpanoon kuuluvat:

 • Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, professori, Turun yliopisto
 • Martin Ubani, professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Jouni Koski, rehtori, Laurea ammattikorkeakoulu
 • Camilla Wikström-Grotell, kansainvälisten asiain päällikkö, Arcada
 • Jarmo Paloniemi, kuntayhtymänjohtaja, koulutuskuntayhtymä OSAO
 • Päivi Ikola, perusopetuksen rehtori, Tampereen kaupunki
 • Kati Lounema, johtaja, Opetushallitus
 • Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto
 • Mirja Hannula, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (10.6.2022–5.2024)
 • Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja, Oy HM Profiili Ab (Suomen yrittäjät) (1.6.2024–5.2026)
 • Jaakko Sarmola, apulaisrehtori, Opettajien Ammattijärjestö OAJ ry
 • Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (10.6.2022–5.2024)
 • Riina Nousiainen, koulutuksen ja osaamisen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. (1.6.2024–5.2026)
 • Nikolas Bursiewicz, koulutuspolitiikan asiantuntija, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (10.6.2022–5.2024)
 • Anniina Sippola, vaikuttamistoiminnan asiantuntija, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry (1.6.2024–5.2026)
 • Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry (10.6.2022–5.2023)
 • Aliisa Toivanen, koulutuspoliittinen asiantuntija, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (1.6.2023–5.2025)
 • Emma Holsti, edunvalvonnan koordinaattori, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry (1.6.2025–5.2026)

Neuvostossa toimiessaan jäsenet ovat riippumattomia asiantuntijoita, eivätkä he siis edusta omaa taustaorganisaatiotaan. Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Onnea uudelle arviointineuvostolle!

Lisätietoja:

 • johtaja Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532

 

Sulje