Karvin arviointineuvoston puheenjohtajisto valittu – neuvostolla merkittävä rooli Karvin uuden strategian työstössä

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteydessä toimiva arviointineuvosto on valinnut puheenjohtajakseen Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorin Jouni Kosken ja varapuheenjohtajikseen Turun yliopiston professorin Mirjamaija Mikkilä-Erdmannin sekä koulutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymänjohtajan Jarmo Paloniemen. Neuvostoa odottaa heti työnsä alkajaiseksi tärkeä tehtävä laatia esitys uudesta koulutuksen arviointisuunnitelmasta vuosille 2024–2027 ja osallistua Karvin uuden strategian valmisteluun.

Valtioneuvoston nimittämä arviointineuvosto on Karville tärkeä toimielin, joka tarjoaa monipuolisia näkökulmia koulutuspolitiikasta ja yhteiskunnan muutoksesta. Parhaimmillaan neuvosto myös positiivisesti haastaa Karvia. Arviointineuvosto valitsee kulloisenkin toimikautensa alussa joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden luottamustehtävät jatkuvat koko arviointineuvoston nelivuotiskauden ajan. Toimikaudelle 10.6.2022–31.5.2026 puheenjohtajaksi on nyt valittu Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski. Varapuheenjohtajuuden jakavat Turun yliopiston professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann (ensimmäiset kaksi vuotta) ja koulutuskuntayhtymä OSAOn kuntayhtymänjohtaja Jarmo Paloniemi (jälkimmäiset kaksi vuotta).

 

Jouni Koski

– On hienoa päästä osallistumaan laajasti Karvin toiminnan kehittämiseen strategiatyön ja uuden arviointisuunnitelman 2024–2027 laatimisen kautta. Karvin roolia voisi itsenäisenä viranomaisena luonnehtia yhteiskunnan objektiiviseksi omaksitunnoksi, joka tunnistaa arviointia vaativat asiat koulutuksessa ja koulutusjärjestelmässä. Vaikka olen tehnyt jo yli 25-vuotisen työuran ammattikorkeakouluissa sekä kerryttänyt laajasti työ- ja luottamustyökokemusta koulutussektorilla, uskon arviointineuvoston työssä oppivani paljon uutta koulutusjärjestelmämme toiminnasta ja kehittämisestä niin Karvin asiantuntijoilta kuin koko neuvoston jäseniltä, kertoo puheenjohtajaksi valittu Koski.

 

Myös varapuheenjohtajiksi valitut Mikkilä-Erdmann ja Paloniemi korostavat koulutuksen arviointityön merkitystä:

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

 

– Suomalainen yhteiskunta on aina uskonut ja pohjannut menestyksensä koulutukselle, ja siitä on edelleen pidettävä huolta. Koulutuksen kautta luodaan menestystä ja hyvinvointia niin yksilölle kuin koko yhteiskunnallekin. Näen Karvin roolin tutkitun tiedon välittämisessä ja näkyväksi tekemisessä todella tärkeänä. Arviointineuvostossa ja sen varapuheenjohtajana haluankin edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä ja sitä, että tuotettu tieto saataisiin nopeasti käyttöön aina päätöksentekotahoilta arviointiin osallistuneille asti, Mikkilä-Erdmann pohtii.

 

– Arviointineuvoston työ antaa varmasti laajan näkökulman
suomalaisen koulutuskentän nykytilaan, mutta myös sen
muutokseen.
Haluankin omalta osaltani olla edistämässä
suomalaisen koulutuksen kehittymistä ja eri koulutusasteiden
yhteistyötä,
Paloniemi puolestaan kertoo.

 

 

Uutta strategiaa laaditaan osallistaen

Yksi arviointineuvoston tärkeimpiä tehtäviä on osallistua Karvin strategisen toiminnan suunnitteluun. Tähän valmisteluun arviointineuvosto pääseekin osallistumaan heti toimikautensa alussa, sillä Karvin nykyinen arviointisuunnitelmakausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Seuraavan, vuosien 2024–2027 arviointisuunnitelman ja Karvin strategian suunnittelu onkin jo aloitettu.

Arviointineuvosto aloitti heti ensimmäisessä tapaamisessaan toimintaympäristöanalyysin parissa työskentelyn, ja tarkoitus on jatkaa sen pohjalta uuden strategian työstämistä. Arviointineuvosto nosti esille ajankohtaisia teemoja, kuten eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja kestävän koulutuksen teemat. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa yhteistä työskentelyä, toteavat Karvin strategiset vastaavat Mafi Saarilammi ja Mari Räkköläinen.

Sekä Karvin uuden strategian että uuden arviointisuunnitelman laatimisessa tullaan kuulemaan laajasti myös eri sidosryhmiä ja henkilöstöä. Muun muassa ehdotuksia arviointihankkeiksi tullaan kysymään Karvin nettisivuille myöhemmin avattavalla lomakkeella. Strategiatyössä tulee osaltaan olemaan tärkeässä roolissa myös Karvin toiminnasta toteutettava OECD:n ulkoinen arviointi, jonka tulosten on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2023.

Katso myös Karvin toimintaa kokonaisuudessaan esittelevä uusi video:

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

 

Lisätietoja:

  • arviointineuvoston puheenjohtaja Jouni Koski, jouni.koski(a)laurea.fi, 046 856 7660
  • johtaja Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532
  • strategiset vastaavat Mari Räkköläinen, mari.rakkolainen(a)karvi.fi, 029 533 5558 ja Mafi Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(a)karvi.fi, 029 533 5528
  • Arviointineuvoston kokoonpano toimikaudella 10.6.2022–31.5.2026

Sulje