Avoin työpaikka: Arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus suvialatalo

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Karvin tehtävänä on arvioida varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Arviointiasiantuntija toimii projektipäällikkönä arvioinnin asiantuntijan roolissa ja vastaa erilaisista varhaiskasvatusta koskevista arviointihankkeista sekä tukee varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja yksityisiä palveluntuottajia arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa, mm. kansallisen Valssi-laadunarviointijärjestelmän avulla. Arviointiasiantuntija työskentelee tarvittaessa myös kasvatusta ja koulutusta laajemmin käsittelevissä tehtävissä.

Hakijalta odotamme

  • ylempää korkeakoulututkintoa
  • hyvää ja monipuolista varhaiskasvatuksen tuntemusta
  • varhaiskasvatuksen arvioinnin tuntemusta
  • hyviä tietoteknisiä sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
  • erinomaisia projektinhallinta- ja organisointitaitoja
  • hyvät työyhteisö- ja tiimityöskentelytaidot

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on tärkeää, että valittavalla on varhaiskasvatuksen laadunhallinnan osaamista, kokemusta projektien vetämisestä sekä arviointi- tai tutkimuskokemusta.

Muu kielitaito

Erinomainen suomen kielen taito, hyvä englannin kielen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.1.2023 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 18.11.2022 klo 16.15

ID: 29-364-2022

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus / Kirjaamo
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävän palkkaus määräytyy Opetushallituksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 12 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 3389,88 € kuukaudessa ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 1

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Harri Peltoniemi, johtaja, 029 533 5532, harri.peltoniemi@karvi.fi
Kirsi Hiltunen, yksikön johtaja, 029 533 5508, kirsi.hiltunen@karvi.fi

Toimipiste

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Helsinki
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00531 Helsinki

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Koeaika on 6 kuukautta.

Sulje