Avoin harjoittelupaikka: Koulutusala-arvioinnit ja strategiatyön valmistelu, Helsinki

Korkeakoulutus Virpi Pietiläinen

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) tuottaa arviointitietoa kansallisen ja paikallisen kehittämisen perustaksi. Karvin tehtävänä on arvioida varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaa ja oppimistuloksia sekä tukea koulutuksen järjestäjiä arviointiin ja laadunhallintaan liittyvissä tehtävissä.

Haemme Karviin korkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön yksikköön korkeakouluharjoittelijaa koulutusala-arviointeihin (biotalous ja luonnontieteellinen ala) sekä Karvin strategian valmistelutyöhön.

Saat työskennellä ajankohtaisissa ja mielenkiintoisissa koulutusala-arvioinneissa sekä osallistua Karvin uuden strategian valmistelutyöhön. Tehtävä käsittää laajojen kansallisten aineistojen koostamista, analysointia ja raportointia sekä kuulemistilaisuuksien järjestämistä. Tehtäviin kuuluu myös muita korkeakoulutuksen arviointeihin liittyviä tehtäviä. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyötaitoja, huolellisuutta, kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia, tilastollisen aineiston käsittelytaitoja sekä hyviä kirjallisen viestinnän taitoja. Ruotsin kielen osaaminen katsotaan eduksi. Harjoittelijan tehtävät on tarkoitettu ensisijaisesti opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.

Tarjoamme mielenkiintoisen työskentely-ympäristön ja mahdollisuuden merkitykselliseen oman oppimisen ja työkokemuksen kartuttamiseen. Karvissa harjoittelu toimii koulutuksen kentän näköalapaikkana sekä hyvänä perehdytyksenä koulutuksen arviointeihin ja kehittämiseen.

Ajankohta ja kesto: 3 kuukautta alkaen 1.3.2023

Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1534,88 €/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki toivottavaa.

Sijainti: Helsinki. Harjoittelu on mahdollista suorittaa osin etänä.

Viimeinen hakupäivä: pe 6.1.2023 kello 16.00 mennessä, haastattelut viikolla 2 ja 3.

Ilmoituksen lisätiedot: Avoimet hakemukset sähköpostitse osoitteeseen: marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi

Sulje