Korkeakoulujen arviointijaosto valittu

Korkeakoulutus suvialatalo

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvoston yhteydessä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä korkeakoulujen arviointijaosto. Uusi jaosto toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2026 on nyt nimitetty.

Korkeakoulujen arviointijaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Kokoonpano toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2026

Jaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin. Arviointijaoston jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämän asiantuntemusta. Lisäksi jaostossa tulee olla edustettuna opettajankoulutus ja tutkimus sekä molemmat kieliryhmät. Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Toimikaudella 1.12.2022–30.11.2026 korkeakoulutuksen arviointijaoston kokoonpanoon kuuluvat:

  • Koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto, SYL ry
  • Koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Suomen opiskelijakuntien liitto, SAMOK ry
  • Rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu
  • Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
  • Tieto- ja digipalveluiden johtaja Manu Pajuluoma, Lapin korkeakoulukonserni
  • Tutkijayliopettaja Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto
  • Vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi

Korkeakoulujen arviointijaostoa koskevan esityksen laadinnassa otettiin huomioon edellä mainittujen lakisääteisten näkökohtien lisäksi alueellinen edustavuus, eri sukupuolien edustajat, rotaatio korkeakoulujen kesken sekä jaoston jäsenten monipuolinen ja ajankohtainen asiantuntemus.

Onnea uudelle korkeakoulutuksen arviointijaostolle!

Lisätietoja:

  • yksikön johtaja Helka Kekäläinen, helka.kekalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5513

Sulje