Korkeakoulutuksen arviointijaoston puheenjohtajisto valittu

Korkeakoulutus suvialatalo

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) yhteydessä toimiva korkeakoulutuksen arviointijaosto on valinnut puheenjohtajakseen Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulaisen ja varapuheenjohtajakseen Itä-Suomen yliopiston professori Martin Ubanin.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointineuvoston yhteydessä toimii opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämä korkeakoulujen arviointijaosto. Jaoston tehtävänä on päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen auditointien lopputuloksesta.

Korkeakoulutuksen arviointijaosto valitsee kulloisenkin toimikautensa alussa joukostaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden luottamustehtävät jatkuvat koko jaoston nelivuotiskauden ajan.

Toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2026 puheenjohtajaksi on nyt valittu Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Itä-Suomen yliopiston professori Martin Ubani.

– Olen suunnattoman kiitollinen nimityksestä. Ajattelen, että korkeakoulutuksen laatu ja sen edistäminen on tässä maailman tilanteessa parasta sivistyksellistä maanpuolustusta. Koulutus rakentaa parempaa huomista, toteaa puheenjohtajaksi valittu Komulainen.

Kokoonpano toimikaudelle 1.12.2022–30.11.2026

Arviointijaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin. Korkeakoulujen arviointijaostossa on yhdeksän jäsentä, joista vähintään kolmen tulee olla myös arviointineuvoston jäseniä. Jaoston jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämän asiantuntemusta. Jaoston jäsenten tulee olla perehtyneitä korkeakoulujen arviointiin.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi jaoston muodostuksessa otettiin huomioon alueellinen edustavuus, eri sukupuolien edustajat, korkeakoulujen edustajien tasainen vaihtuvuus sekä jaoston jäsenten
monipuolinen ja ajankohtainen asiantuntemus.

Toimikaudella 1.12.2022–30.11.2026 korkeakoulutuksen arviointijaoston kokoonpanoon kuuluvat:

 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Nikolas Bursiewicz, Suomen ylioppilaskuntien liitto, SYL ry
 • Koulutuspolitiikan asiantuntija Johanna Fonsell, Suomen opiskelijakuntien liitto, SAMOK ry
 • Rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Rehtori/toimitusjohtaja Jouni Koski, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Toimitusjohtaja Timo Lappi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
 • Tieto- ja digipalveluiden johtaja Manu Pajuluoma, Lapin korkeakoulukonserni
 • Tutkijayliopettaja Merja Saarela, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Professori Martin Ubani, Itä-Suomen yliopisto
 • Vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi

 

Lisätietoja:

 • korkeakoulutuksen arviointijaoston puheenjohtaja, rehtori/toimitusjohtaja Kati Komulainen, Vaasan ammattikorkeakoulu, kati.komulainen(a)vamk.fi, puh. 046 8567347
 • yksikön johtaja Helka Kekäläinen, Karvi, helka.kekalainen(a)karvi.fi, puh. 029 533 5513

 

Sulje