Varautumisesta ja joustokyvystä koulutustoimijoiden uusi supervoima – joustokykymittarista tukea joustokyvyn kehittämiseen

Ammatillinen koulutus, Korkeakoulutus suvialatalo

Joustokyvystä äkillisissä muutostilanteissa näyttäisi tulleen eräänlainen yleiskyvykkyys, joka ammatillisen koulutuksen järjestäjillä ja korkeakouluilla tulisi olla. Joustokykyä voidaan pitää myös kilpailutekijänä, josta koulutustoimijat saavat etua nopeissa muutostilanteissa.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaympäristö voi muuttua hyvin nopeasti. Koulutustoimijat ovat joutuneet sopeutumaan nopeasti esimerkiksi pandemian, Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan ja maahanmuuton aiheuttamiin muutostarpeisiin koulutuksen järjestämistavoissa, sisällöissä ja koulutuspaikkojen määrissä. Myös työelämän ja työmarkkinoiden äkilliset rakennemuutokset ovat toistuvia ja entistä nopeampia, mikä osaltaan haastaa koulutustoimijoiden kykyä varautua uusiin tarpeisiin ja joustaa niiden mukaisesti, korostaa Tarja Frisk Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta, Karvista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on nyt julkaissut joustokykymittarin, jonka avulla koulutustoimijat voivat arvioida säännöllisesti omaa varautumistasoaan suhteessa työelämän nopeisiin muutostilanteisiin. Korkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää mittaria joustokykynsä kehittämisessä, kertoo Risto Hietala Karvista.

Koulutuksen varautumiskyky myös päättäjien ja muiden sidosryhmien vastuulla

Joustokykymittari on osa Karvin tuoretta policy brief -artikkelia, joka nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon kehittämiskohteita siitä, miten koulutusjärjestelmä onnistuu varautumaan äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Näissä tilanteissa koulutuksella edistetään työttömiksi jääneiden henkilöiden uudelleentyöllistymistä ja toisaalta työvoiman kouluttamista aloille, joissa on työvoimapulaa ja uusia osaamistarpeita. Äkilliset toimintaympäristön muutokset koskevat laajasti koko yhteiskuntaa. On tärkeää, että korkeakouluja ja ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tuetaan varautumisessa muutoksiin, korostaa Kati Isoaho Karvista.

Nyt julkaistu policy brief -artikkeli pohjautuu Karvin vuosina 2020–2022 toteuttamaan arviointiin, jossa tarkasteltiin koulutusjärjestelmän kykyä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa. Arviointi kohdistui ammatilliseen koulutukseen ja korkeakoulutukseen ja koski kaikkia AVI-alueita.

Artikkeli

Frisk, T., Isoaho, K., Hietala, R. 2022. Varautumisesta ja joustokyvystä koulutustoimijoiden uusi supervoima? Näkökulmia ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen varautumiseen ja kykyyn tarjota jatkuvan oppimisen koulutuspalveluita äkillisissä rakennemuutostilanteissa.

Joustokykymittari (excel) 

Arviointiraportti, johon artikkeli perustuu, julkistettiin 29.3.2022 ja on luettavissa Karvin verkkosivuilla: https://karvi.fi/publication/koulutusjarjestelman-kyky-vastata-jatkuvan-oppimisen-haasteisiin-akillisissa-rakennemuutostilanteissa/

Myös arvioinnin tiedote löytyy Karvin sivuilta: https://karvi.fi/2022/03/29/tyoelaman-akillisista-rakennemuutoksista-on-tullut-pysyva-ilmio-kehityssuunta-edellyttaa-toimia-niin-ammatillisen-koulutuksen-jarjestajilta-kuin-korkeakouluiltakin/

Artikkelista on esitys Educa-messujen Taito-lavalla perjantaina 27.1.2023 klo 15.00–15.45. Esitys on avoin kaikille kiinnostuneille.

 

Lisätietoja:

Sulje