Mitä ja miten Karvin tulisi arvioida? Tee arviointialoite!

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointisuunnitelman ja strategian suunnittelu vuosille 2024–2027 on aloitettu. Karvi kerää tällä kyselyllä arviointialoitteita uutta arviointisuunnitelmaa varten:

Vastaa kyselyyn (Webropol)

Valmistelemme arviointisuunnitelmaa kehittävän arvioinnin hengessä, mikä tarkoittaa laajaa yhteistyötä ja sidosryhmiemme kuulemista.

Kutsumme kaikkia arvioinnista kiinnostuneita mukaan uuden arviointisuunnitelman valmisteluun!

Sulje