Karvi hakee harjoittelijaa opetuksen eriyttämistä ja joustavia opetusjärjestelyjä koskevaan arviointiin

Esi- ja perusopetus suvialatalo

Oletko kiinnostunut koulutuksen arvioinnista? Haluatko olla mukana mukavassa työyhteisössämme toteuttamassa arviointia, jossa tarkastellaan opettajien mahdollisuuksia toteuttaa kolmiportaista tukea omassa opetustyössään sekä perusopetuksen rakenteiden toimivuutta inkluusion näkökulmasta?

Haemme Karviin harjoittelijaa, joka tulee työskentelemään Eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt perusopetuksessa -arvioinnissa.

Harjoittelija toimii arviointitiimin jäsenenä. Harjoittelijan tehtävät liittyvät arviointihankkeessa kerättävän laadullisen ja määrällisen aineiston analysointiin ja raportointiin. Tehtäviin voi sisältyä myös harjoittelijan osaamisen ja kiinnostuksen mukaan arvioinnin toteuttamiseen liittyviä muita tehtäviä, kuten kokousjärjestelyjä sekä erilaisia hallinnollisia töitä. Tarkempi työnkuva määritellään arviointihankkeen sen hetkisen tarpeen perusteella.

Toivomme harjoittelijaksi opintojensa loppuvaiheessa olevaa erityispedagogiikan opiskelijaa tai kasvatus- tai käyttäytymistieteen opiskelijaa. Hakijalta edellytetään perustietoja koulutusjärjestelmästä sekä kiinnostusta koulutusjärjestelmän kehittämiseen. Lisäksi edellytämme perusvalmiuksia tietotekniikassa (esim. Spss- tai R-ohjelman tuntemus katsotaan eduksi).

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) vastaa suomalaisen koulutusjärjestelmän arvioinnista varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen saakka. Karvin arvioinnit tuottavat tietoa ja kehittämissuosituksia paikalliseen, alueelliseen ja valtakunnalliseen päätöksentekoon ja kehittämistyöhön sekä kansainväliseen vertailuun. Karvi myös tukee varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa. Keskeisiä periaatteita arviointitoiminnassa ovat riippumattomuus, luottamus, avoimuus ja vuorovaikutus.

Ajankohta ja kesto: 20.3.2023-19.6.2023, kesto 3 kuukautta, harjoittelun aloitusajankohdasta on mahdollisuus sopia joustavasti

Työaika: Kokoaikatyö

Palkka: 1534,88 €/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Korkeakoulun myöntämä harjoittelutuki on toivottavaa.

Sijainti: Jyväskylä tai Helsinki

Viimeinen hakupäivä: 2023-02-15

Ilmoituksen lisätiedot: Lähetä hakemuksesi ja CV osoitteeseen paivi.kamppi@karvi.fi

Sulje