Esittelyssä Karvin uusi yleissivistävän koulutuksen yksikön johtaja Salla Venäläinen

Lukiokoulutus, Esi- ja perusopetus ekaterinastyrman

Karvin yleissivistävän koulutuksen yksikön johtajan tehtävään tuli määräaikaan menneessä yhdeksän hakemusta. Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.1.2023 alkaen valittiin FT Salla Venäläinen. Hän on työskennellyt Karvissa kahdeksan vuotta ja hoiti yksikön johtajan tehtävää seitsemän kuukautta ennen nimitystä tehtävään. Hänen tavoitteenaan on kehittää arviointitoimintaa palvelemaan koulutuskenttää tehokkaammin.

Salla Venäläiseltä löytyy taustaa aineenopettajana sekä erityisluokanopettajana ylä- ja yhtenäiskouluissa. Lisäksi hän on toiminut Helsingin yliopistossa tutkijana sekä yliopistonlehtorina. Karviin Venäläinen siirtyi Opetushallituksen oppimistulosarviointiyksiköstä ja on toiminut projektipäällikkönä sekä oppimistulosarvioinneissa että erilaisissa teema- ja järjestelmäarvioinneissa. Ennen nykyistä tehtävää Venäläinen sijaisti Karvin aikaisempaa yleissivistävän koulutuksen yksikön johtajaa.

Tummahiuksinen nainen hymyilee kameralle.Työssään Venäläinen haluaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kansallisen tason lisäksi myös paikallisen tason toimijat saavat tukea Karvilta päätöksentekoon ja opetuksen kehittämiseen. Venäläisen mielestä parhaimmillaan Karvin arvioinnit keskusteluttavat koulujen ja oppilaitosten arjessa ja niiden avulla voidaan yhdessä kehittää opetusta. Hänen mukaansa Karvin kehittävän arvioinnin toimintapa edistää jo arviointiprosessin aikana tiedon jakamista sekä yhteisen ymmärryksen vahvistumista arviointitoimijoiden ja kentän välillä.

– Me Karvissa haluamme olla tuottamassa monipuolista arviointitietoa eri toimijoiden tarpeisiin ja päätöksenteon tueksi, Venäläinen kertoo.

Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen ovat olleet keskeisessä roolissa koko Venäläisen työuran ajan. Hänen sydäntään lähellä ovat erityisesti oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen sekä oppimisen esteiden tunnistaminen.

– Työssäni minua innostaa Karvin monipuolinen tehtäväkenttä, työn vaihtelevuus, kivat työkaverit ja hyvä ilmapiiri. Tässä työssä pääsee itse kehittymään ja saa tehdä sitä, mikä aidosti innostaa. Karvin arvot kulkevat käsi kädessä omien arvojeni kanssa, toteaa Venäläinen.

  • Yleissivistävän koulutuksen yksikön johtajan tehtäväkuva on hyvin laaja ja monipuolinen. Tehtäviin kuuluu muun muassa esihenkilötyö, huolehtiminen yksikön toiminnan tehokkuudesta, tuloksellisuudesta sekä tuotosten ja palveluiden laadusta. Yksikön johtaja vastaa omalla toimialueellaan arviointitoiminnan toimeenpanosta ja erikseen sovittavista sektorirajat ylittävistä arviointi- ja kehittämishankkeista.
  • Yksikön johtaja osallistuu arviointisuunnitelman ja talousarvion laadintaan sekä seuraa koulutuksen ja arviointitoiminnan kehitystä omalla toimialallaan. Yksikön johtaja vastaa myös sidosryhmä- ja kumppanuussuhteiden luomisesta ja ylläpidosta, kansainvälisestä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä sekä omalla toimialueellaan maksullisesta palvelutoiminnasta.

 

Sulje