Korkeakoulutuksen Excellence-laatuleima myönnettiin Laurea-ammattikorkeakoululle vuonna 2023

Korkeakoulutus suvialatalo

Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) on toiminnassaan osoittanut innovatiivista edelläkävijyyttä, pitkäjänteistä kehittämisotetta ja osallistavaa toimintakulttuuria, minkä ansiosta Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on myöntänyt sille korkeakoulutuksen Excellence-laatuleiman. Excellence-laatuleima myönnetään nyt kolmatta kertaa.

Karvi myöntää vuosittain Excellence-laatuleiman auditoiduille korkeakouluille poikkeuksellisen laadukkaasta kehittämistyöstä. Excellence-arvioinnin tekee erikseen tätä tarkoitusta varten nimetty arviointipaneeli, ja lopullisen päätöksen laatuleiman myöntämisestä Korkeakoulujen arviointijaosto.

Laatuleima myönnettiin tänä vuonna Laurea-ammattikorkeakoululle. Myös Hämeen ammattikorkeakoulu oli ehdolla Excellence-laatuleiman saajaksi. Excellence-laatuleiman saajiksi ovat vuosittain ehdolla korkeakoulut, jotka ovat auditoinnissa saaneet arvion erinomainen vähintään yhdestä arviointialueesta. Arviointialueet ovat Osaamista luova korkeakoulu, Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu sekä Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu. Kaikkien ehdolla olevien korkeakoulujen osaaminen oman toimintansa kehittämisessä on laadukasta.

– Korkeakoulujen laatutyö on yleisesti erittäin hyvällä tasolla, ja sen eteen tehdään jatkuvasti tärkeää ja monimuotoista työtä. Tämän osoittaa nyt kolmatta kertaa jaettava laatuleima. Laatuleima-prosessin kautta voimme tarkastella jo erinomaiselle tasolle auditoitujen korkeakoulujen arvokkaita ja vaikuttavia käytäntöjä ja tuoda niitä esiin. Laurea osoitti erityisen vahvaa yhteiskehittämisen ilmapiiriä ja vuorovaikutteista TKI-toimintaa korostavaa toimintakulttuuria, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja, vararehtori Gunilla Widén.

Arviointipaneeli piti Laurean näyttöjä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ja TKI-toiminnasta vahvoina

Arviointipaneeli kiinnitti huomiota erityisesti kolmeen seikkaan Laurean toiminnassa tehdessään Excellence-arviointia. Ensimmäinen oli Laurean edelläkävijyys yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja sen toimintatapojen kehittämisessä. Laurea osallistaa tavoitteellisesti ja laajasti alueensa eri toimijoita, verkostoja ja sidosryhmiä yhteiskehittämiseen. Laurealla on vuosien kokemus yhteistyöstä sekä yhteiskehittämisestä ja sen soveltamisesta käytäntöön. Menestyksekästä toimintaa edistävät myös työelämän muutosten aktiivinen seuranta ja ennakointityö. Uudistustyöhön on sitouduttu vahvasti koko organisaatiossa.

Toiseksi paneeli piti Laurean näyttöä ja käytäntöjä TKI-toiminnassa ja sen kehittämisessä poikkeuksellisen vahvoina. TKI-toiminta on tiivis osa Laurean kokonaisstrategian toteuttamista. Laurea vahvistaa suunnitelmallisesti koko henkilöstön TKI-osaamista. Samalla se arvioi jatkuvasti toimintansa vaikuttavuutta. Laurea on Suomen johtava ammattikorkeakoulu EU:n horisonttirahoituksen saajana. Laurean TKI-toiminta on myös kytketty pitkäjänteisesti kehitettyyn ja vaikuttavaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin.

Paneelin mukaan Laurean kolmas vahvuus on ennakkoluuloton rajojen ylittäminen. Laurea ylittää rajoja luovasti ja hyödyntää muun muassa alumneja ja muita verkostojaan aktiivisesti korkeakoulun kehittämistyössä. Laurealla on myös merkittävä rooli kansallisessa yhteistyössä ja kansainvälisissä verkostois­sa, kuten European Network of Living Labs – ja European Network of Security -verkostoissa. Living Lab -toiminta on esimerkki kehittämisosaamisesta, jossa Laurea on kansainvälisesti arvostettu.

Laureassa oltiin tyytyväisiä ja iloittiin laatuleiman myöntämisestä. Laureassa on vahva tahto kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti tehtyjen ulkoisten arviointien perusteella:

– Olemme Laurea-ammattikorkeakoulussa todella iloisia ja nöyrin mielin vaikuttuneita korkeakouluyhteisöllemme myönnetystä Excellence-laatuleimasta. On upeaa saada ulkoinen tunnustus siitä pitkäjänteisestä, tavoitteellisesta työstä, jota olemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan saralla tehneet. Laurean henkilöstö on sitoutuneella, kehittämisorientoituneella ja rohkealla asenteellaan yhteistyössä laajan sidosryhmäverkostomme kanssa mahdollistanut tekoja, joilla on vaikuttavuutta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti, iloitsee Laurean rehtori Jouni Koski.

Excellence-arvioinnissa käytettävät kriteerit:

Excellence-laatuleiman myöntämisessä arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

  • Korkeakoulu on innovatiivinen edelläkävijä, rohkea ja ennakkoluuloton kehittäessään toimintaansa.
  • Korkeakoulu on pitkäjänteisen kehittämisen huippuosaaja, ja sillä on vahvaa näyttöä kehittämistyön vaikuttavuudesta.
  • Korkeakoulu säteilee hyvää ympäristöönsä. Korkeakoululle on tunnusomaista osallistaa laajasti toimijoita kehittämistyöhön ja ylittää ennakkoluulottomasti erilaisia rajoja.

Excellence-laatuleima on voimassa Karvin auditoinnin laatuleiman kuusivuotisen voimassaoloajan. Tunnustus myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Lisätietoja:

  • arviointipaneelin puheenjohtaja, vararehtori Gunilla Widén, Åbo Akademi, gunilla.widen(at)abo.fi, puh. +358 2 215 31
  • arviointiasiantuntija Kati Isoaho, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), kati.isoaho(at)karvi.fi, puh. 029 533 5501
  • arviointiasiantuntija Sanna Vahtivuori-Hänninen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), sanna.vahtivuori(at)karvi.fi, puh. 029 533 5509
  • Excellence-laatuleiman myöntämisen periaatteet, kriteerit ja prosessi

 

Sulje