Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen Suomessa perustuu sekä kansallisiin että niiden taustalla oleviin Euroopan unionin linjauksiin. Suomessa tavoitteeksi asetettiin, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä vuoteen 2015 mennessä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä 1.4.─30.09.2015 välisenä aikana opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän laatutyöryhmän laatiman arviointikriteeristön mukaisesti. Laadunhallintajärjestelmien arvioinnin tulokset julkaistaan marraskuussa 2015.

Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tila -raportin ruotsinkielinen käännös löytyy seuraavan linkin takaa: Julkaisu ruotsiksi. Julkaisusta on tulossa myös englanninkielinen versio tämän kevään aikana.

Palautekyselyn tulokset:

Ammatillisen_koulutuksen_järjestäjäpalaute_laadunhallintajärjestelmien_tila-arvioinnista