Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanke (2016–2017) perustui toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen sekä sitä edistäviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja muutoksen vaikutuksiin. Arvioinnissa tuotettiin monipuoliseen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä. Arviointi oli osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Lue lisää arvioinnin verkkosivuilta.

Julkaisut ja materiaaleja:

Policy brief suomeksi | Policy brief ruotsiksi | Policy brief englanniksi

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – osaamisperusteisuuden tila -raportti

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) -raportti

Videotallenne julkistamistilaisuudesta

Tiedote arvioinnin tuloksista