Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanke perustuu toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen sekä sitä edistäviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja muutoksen vaikutuksiin. Arvioinnissa tuotetaan monipuoliseen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotetaan tietoa hyvistä käytännöistä. Arviointi on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Lue lisää täältä.