Laadunhallintaan liittyvät arviointi- ja kehittämishankkeet

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen Suomessa perustuu sekä kansallisiin että niiden taustalla oleviin Euroopan unionin linjauksiin.

Arviointi- ja kehittämishankkeet:

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi sekä arviointimallin ja -kriteeristön kehittäminen 2018–2022

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2015

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tukeminen laadunhallinnassa ja arvioinnissa