Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi sekä arviointimallin ja -kriteeristön kehittäminen 2018–2022

2018–2022

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021–2022.

Laadunhallintajärjestelmien arvioinnin perustaksi kehitetään syksyn 2018 – syksyn 2020 aikana arviointimalli- ja kriteeristö, jota testataan ennen sen käyttöönottoa. Kehittäminen toteutetaan laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja asiantuntijoiden kanssa ja siinä hyödynnetään aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet.

Tarkempaa tietoa päivitetään arviointihankkeen sivuille osoitteeseen laadunarviointi.karvi.fi.

Koronavirusepidemian vaikutus laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen ja laadunhallintajärjestelmien arviointiin

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen liittyvä vapaaehtoisten koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi saatiin onnistuneesti päätökseen 28.2.2020. Karvi analysoi parhaillaan itsearvioinnin tuloksia ja saamaansa palautetta ja jatkaa arviointimallin ja -kriteeristön kehittämistä kevään ja kesän aikana. Lyhyt yhteenveto testivaiheen tuloksista tullaan julkaisemaan hankkeen verkkosivuilla.

Koronavirusepidemiasta johtuen testivaiheeseen liittyvät arviointikäynnit neljään ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvät alkusyksyyn.

Tämän hetkisen tiedon perusteella laadunhallintajärjestelmien arviointi voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 2021-2022 ja tähän liittyvä koulutuksen järjestäjien perehdytys syksyllä 2020.

Lisätietoja: Aila Korpi, hankkeen projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Lisätietoja:

Arviointineuvos Aila Korpi, puh. 029 533 5536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Arviointisuunnittelija Anni Tuurnas, puh. 029 533 5593, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje