Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2022

Päivitetty 19.1.2023

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutettiin vuosina 2021–2022. Arviointiraportti 2022  julkistettiin 3.5.2022. Karvin Tiedote arvioinnista 3.5.2022

Arvioinnin tiivistelmäjulkaisut:

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila 2022 (karvi.fi)

The Status of Vocational Education and Training Providers’ Quality management 2022

Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta kansallisella tasolla. Tietoa tuotettiin mm. laadunhallintajärjestelmien toimivuudesta, laadunhallinnan tasosta sekä laadunhallintaan liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä.

Arvioinnin perustaksi kehitettiin vuosina 2018–2019 arviointimalli ja -kriteeristö, jota on testattu vuoden 2020 aikana. Kehittäminen on toteutettu laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa ja työssä on hyödynnetty aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet

Arviointiraportti: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tila 2022_web

Lisätietoja ja tulosten esittelypyynnöt:

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

 

 

Sulje