Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2022

2022

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan vuosina 2021–2022.

Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta kansallisella tasolla. Tietoa tuotetaan mm. laadunhallintajärjestelmien toimivuudesta, laadunhallinnan tasosta sekä laadunhallintaan liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä.

Arvioinnin perustaksi kehitettiin vuosina 2018–2019 arviointimalli ja -kriteeristö, jota on testattu vuoden 2020 aikana. Kehittäminen on toteutettu laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa ja työssä on hyödynnetty aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet

Tarkempaa tietoa päivitetään arviointihankkeen sivuille osoitteeseen laadunarviointi.karvi.fi.

 

Lisätietoja:

Arviointineuvos Aila Korpi, puh. 029 533 5536, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, puh. 029 533 5504, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje