Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2015

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen Suomessa perustuu sekä kansallisiin että niiden taustalla oleviin Euroopan unionin linjauksiin. Suomessa tavoitteeksi asetettiin, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä vuoteen 2015 mennessä.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä 1.4.─30.09.2015 välisenä aikana opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämän laatutyöryhmän laatiman arviointikriteeristön mukaisesti. Arviointi perustui järjestäjien itsearviointiraportteihin sekä arviointikäynteihin.

Laadunhallintajärjestelmien arvioinnin tulokset ja Ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien tila -raportti julkaistiin marraskuussa 2015. Suurella osalla ammatillisen koulutuksen järjestäjistä (71 %) oli toimiva laadunhallintajärjestelmä. Koulutuksen järjestäjien välillä oli kuitenkin eroja omistaja- ja oppilaitostyypeittäin ja laadunhallinnan kehittämisen keston mukaan. Lue arvioinnin tiedote täältä.

Julkaisu suomeksi | Julkaisu ruotsiksi | Julkaisu englanniksi

Muuta materiaalia:

Arvioinnin palautetilaisuuden 6.11.2015 materiaalit

Arvioinnin palautekyselyn tulokset