Nostoja ammatillisen koulutuksen arviointien keskeisistä tuloksista 2021–2022

Karvi on tehnyt yhteenvedon (PDF) ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2021–2022.

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa:

  • Yksilölliset opintopolut ja erityinen tuki
  • Opiskelijoiden osaaminen ja järjestäjien pedagoginen toiminta
  • Opiskelijoiden yhteisöllisyys, osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
  • Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö
  • Jatkuvan oppimisen haasteisiin vastaaminen äkillisissä rakennemuutoksissa
  • Laadunhallinta

Arvioinnit, joihin yhteenveto perustuu:

Sulje