Ohjeet ja lomakkeet oppimistulostietojen tuottamiseen

 

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen oppimistulosten arviointi

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa: Ohje

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen erityisopiskelijoidennäytöistä hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa: Ohje erityisopiskelijat

Liite 1. Oppimistulostiedon koontilomake (hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot): Koontilomake

Liite 2. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytön oppimistulosten koontilomake  (hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot): Koontilomake erityisopiskelijat