Ohjeet ja lomakkeet oppimistulostietojen tuottamiseen

 

Hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen oppimistulosten arviointi

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa: Ohje

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen erityisopiskelijoidennäytöistä hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnoissa: Ohje erityisopiskelijat

Liite 1. Oppimistulostiedon koontilomake (hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot): Koontilomake

Liite 2. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytön oppimistulosten koontilomake  (hevostalouden, kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot): Koontilomake erityisopiskelijat

 

Talotekniikan, liikunnanohjauksen, puutarhatalouden ja matkailualan perustutkintojen oppimistulosten arviointi

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen talotekniikan, liikunnanohjauksen, puutarhatalouden ja matkailualan perustutkinnoissa: Ohje 2015

Ohjeet oppimistulostiedon tuottamiseen erityisopiskelijoidennäytöistä talotekniikan, liikunnanohjauksen, puutarhatalouden ja matkailualan perustutkinnoissa. Ohje erityisopiskelijat 2015

Liite 1. Oppimistulostiedon koontilomake (Talotekniikan, puutarhatalouden, liikunnanohjauksen ja matkailualan perustutkinnot): Koontilomake 1

Liite 2. Erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytön oppimistulosten koontilomake  (talotekniikan, puutarhatalouden, liikunnanohjauksen ja matkailualan perustutkinnot): Koontilomake 2 erityisopiskelijat