Matkailualan perustutkinto

2014–2017

Eri osaamisalueet hallittiin kiitettävästi matkailualan näytöissä. Enemmistö näytöistä tehtiin työelämässä. Matkailualalla on hyvät lähtökohdat vastata uudistuvan ammatillisen koulutuksen vaatimukseen työelämälähtöisyydestä. Työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointiosaamiseen tulee kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota.

Matkailualan perustutkinnon oppimistulokset arvioitiin ajalla 2014–2017. Oppimistulosten arviointi perustui näyttöihin, ja siten se kohdistui ammatilliseen osaamiseen. Arvioinnin perusteena ovat tutkintojen perusteissa koulutukselle asetetut ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 25 koulutuksen järjestäjää ja 501 opiskelijaa.

Kansallinen loppuraportti valmistui vuonna 2018. 

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista

Raportti: Ammatillinen osaaminen matkailualan perustutkinnossa (PDF)

Webinaari matkailualan oppimistulosarvioinnin tuloksista 27.11.2018

Diasarja: webinaari matkailualan oppimistulosarvioinnin tuloksista (PDF)

Video: webinaari (49 min)

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen, puh. 029 5335557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman, puh. 029 5335555, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje