Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointi

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointi toteutettiin vuosina 2021-2022. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkasteltiin koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Oppimistulosten arvioinnilla tuotetaan tietoa painopisteisiin Oppimisen ja osaamisen kehittäminen sekä Yhdenvertaisuuden edistäminen.

Arviointiin sisältyi tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Itsearviointi toteutettiin tammi-helmikuussa 2022. Koulutuksen järjestäjät saivat palautteen omista tuloksistaan kevään 2022 aikana.

Itsearviointilomake suomeksi (pdf)

Självvärderingsblanketten på svenska (pdf)

Arviointiraportti

Kansallinen tulosraportti julkaistiin 1.6.2022.

Arviointiraportti: Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta sähkö- ja automaatioalan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Webinaarin materiaalit

Kehittämiswebinaarin 1.6.2022 diasarja arvioinnin keskeisistä tuloksista ja kehittämissuosituksista (pdf)

Tuomo Lahtinen: Opiskelijoiden valmentautuminen yritysympäristössä yksilöllisin tavoittein työssäoppimisjaksoa varten (pdf)

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje