Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointi

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon arviointi toteutetaan vuosina 2021-2022. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten hyvin opiskelijat ovat saavuttaneet tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet ja millaiset valmiudet he saavat työelämään ja jatko-opintoihin. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien pedagogisen toiminnan laatua.

Arvioinnin toteuttamisen tueksi järjestettiin arvioinnin yhdyshenkilöille infotilaisuus 25.11.2021. Tilaisuuden diaesitys on ladattavissa täältä: Sähkö- ja automaatioalan arviointien infotilaisuus 25.11.21 (pdf).

Arviointiin sisältyy tutkintokohtainen itsearviointi, jonka tavoitteena on tukea koulutuksen järjestäjiä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Koulutuksen järjestäjät toteuttavat itsearvioinnin yhteistyössä työelämän kanssa. Itsearviointi toteutetaan tammi-helmikuussa 2022. Koulutuksen järjesätjien yhdyshenkilöille on toimitettu itsearviointilomake sekä ohjeet itsearvioinnin toteuttamiseen. Itsearviointien toteuttamisen tueksi järjestetään koulutuksen järjestäjille tukiklinikka 18.1.2022 klo 13-14.

Koulutuksen järjestäjät saavat palautteen omista tuloksistaan kevään 2022 aikana. Kansallinen tulosraportti julkaistaan alkukesällä 2022.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosarvioinnin arviointiasetelma

Lisätietoja
Johtava arviointiasiantuntija, Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen@karvi.fi
Arviointiasiantuntija Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman@karvi.fi

Sulje