Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

2012–2015

Tekstiili- ja vaatetusalalla opiskelijoiden yleisin arvosana oli kiitettävä. Koulutuksen työelämälähtöisyys toteutui  kohtalaisesti. Tutkinnon tavoitteiden mukaisia työssäoppimispaikkoja alalla oli saatavilla melko hyvin, mutta näytöt järjestettiin pääsääntöisesti oppilaitoksissa, ja vain vajaa kolmannes näytöistä toteutettiin työelämässä.

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon oppimistulosten arviointi toteutettiin 2012–2015. Arviointiaineisto koottiin ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta täydentävästä aineistosta. Arvioinnissa oli mukana kaikkiaan 19 koulutuksen järjestäjää ja 310 opiskelijaa.

Kansallinen loppuraportti valmistui vuonna 2016.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Ammatillinen osaaminen tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnossa (PDF)

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen
puh. 029 5335557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Veera Hakamäki-Stylman
puh. 029 5335555, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje