Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

2015–2018

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa opiskelijoiden osaaminen oli arvosanoilla mitattuna keskimäärin hyvää tai kiitettävää. Koulutuksen järjestäjien välillä oli kuitenkin suuria eroja arvosanoissa, työelämäläheisyydessä ja näyttötoiminnassa. Lisäksi työpaikkaohjaajien osaamista tulisi kehittää.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon oppimistulosten arviointi käynnistyi syksyllä 2015. Arviointiaineisto koottiin näyttöjen arvosanoista ja niiden järjestämistä kuvaavasta aineistosta. Arvioinnissa oli mukana noin 1 300 opiskelijaa ja kaikki 38 kyseistä tutkintoa tarjoavaa koulutuksen järjestäjää.

Kansallinen loppuraportti ovat valmistui vuonna 2019.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Ammatillinen osaaminen tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnossa (PDF)

Webinaari tieto- ja tietoliikennetekniikan oppimistulosarvioinnin tuloksista 16.4.2019

Diasarja: webinaari tieto- ja tietoliikennetekniikan oppimistulosarvioinnin tuloksista (PDF)

Video: webinaari (89 min)

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointien yhteyshenkilöt:

Paula Kilpeläinen, puh. 029 5335557, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Veera Stylman, puh. 029 5335555, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje