Tietosuoja ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arvioinnissa – koulutuksen järjestäjät ja työelämä

Dokumentti käsittelee oppimistulosarviointiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien ja työelämän edustajien tietosuojaa heidän osallistuessaan oppimistulosten arviointiin.

Sulje