Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus

03/2016–03/2018

Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut viime vuosina merkittäviä muutoksia, kuten ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnonuudistus (voimaan 2015) ja siihen liittyvä osaamisperusteisuus, joka on ollut lähtökohtana myös ammatillisen koulutuksen reformissa ja vuoden 2018 alusta voimaan tulleessa uudessa ammatillisen koulutuksen laissa. Arvioinnin mukaan koulutuksen järjestäjät ovat edenneet osaamisperusteisuuden toimeenpanossa tavoitteen suuntaisesti, mutta kehitettävää on edelleen.

Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus -arviointihanke (2016–2017) perustui toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin yhteen osaan eli osaamisperusteisuuteen sekä sitä edistäviin ajattelu- ja toimintatapoihin ja muutoksen vaikutuksiin. Arvioinnissa tuotettiin monipuoliseen tietoon ja monitahoiseen tulkintaan perustuvaa arviointitietoa osaamisperusteisuuden toteutumisesta ja sitä edistävistä ja estävistä tekijöistä tulevaisuutta ennakoiden. Lisäksi tuotettiin tietoa hyvistä käytännöistä. Arviointi oli osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimustoimintaa.

Keväällä 2018 järjestettiin koulutuksen järjestäjille ja muille toimijoille eri puolilla Suomea tilaisuuksia, joissa esiteltiin arvioinnin tuloksia ja keskusteltiin niistä. Tilaisuuksissa koottiin myös palautetta arvioinnista sekä kartoitettiin tulevia arviointi- ja tukitarpeita.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – osaamisperusteisuuden tila (PDF)
Raportti: Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus – politiikkatoimien vaikutusten arviointi (ex ante) (PDF)
Arviointihankkeen erillissivusto: osaamisperusteisuus.karvi.fi
Video: Julkistamistilaisuus 23.1.2018 (2 t 26 min)

Policy brief suomeksi (PDF) | Policy brief ruotsiksi (PDF)| Policy brief englanniksi (PDF)

Lisätietoja

Aila Korpi, puh. 029 533 5536, etunimi.sukunimi@karvi.fi