Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arviointi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arvioinnin vuosina 2020–2021. Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden toimivuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamisen käytännöistä.

Arvioinnin alustavia tuloksia esiteltiin webinaarissa 3.6.2021. Kiitos kaikille osallistujille keskusteluun osallistumisesta! Keskustelu jatkuu julkistustilaisuudessa 9.9.2021. Tervetuloa mukaan!

Webinaarin esitykset ja tallenne:

Myös arvioinnissa kerätyt koulutuksen järjestäjien hyvät käytännöt on nyt julkaistu. Lisätietoja käytännöistä voi kysyä suoraan koulutuksen järjestäjiltä.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ne järjestäjät, joilla on ollut erityisen tuen päätöksen saaneita opiskelijoita perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa suorittamassa tutkinnon osaa tai koko tutkintoa vuosina 2019 tai 2020. Vaativa erityinen tuki ei kuulu arvioinnin piiriin.

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Lehtori Seija Eskola, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, JAMK OAKK
  • Koulutustoiminnan johtaja Seija Karvonen, Ammattiopisto Luovi
  • Teamledare Kristina Kullas-Norrgård, Optima
  • Erityisopettaja, opettaja Tuomo Lahtinen, Ylä-Savon ammattiopisto, YSAO
  • Koordinoiva erityisopettaja Anneli Majanen, Tampereen ammattiopisto, Tredu
  • Toimialapäällikkö Jaakko Ristolainen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda

Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arviointi on osa laajempaa yksilöllisten opintopolkujen arviointikokonaisuutta, joka tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjauksien liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien toteutumisesta.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Arviointitietoa kerätään ensi sijassa erityisen tuen päätöksen saaneilta opiskelijoilta, koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä sekä käytetään valmiita tilastoaineistoja (esim. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen, Koski-tietovaranto). Lisäksi arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin muiden Karvin arviointien tuottamaa tietoa.

Opiskelijoiden kokemuksia erityisestä tuesta, opinnoista, opetuksesta ja ohjauksesta selvitettiin haastatteluilla marras-joulukuussa 2020. Opiskelijahaastatteluja toteutettiin 12 järjestäjän oppilaitoksissa eri puolilla Suomea.

Koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerättiin tietoa sähköisillä kyselyillä tammi-helmikuussa 2021. Haastattelujen ja kyselyjen kautta saatua tietoa syvennetään tarvittaessa webinaareissa keväällä 2021.

Arviointiraportti julkaistaan syyskuussa 2021.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluville järjestäjille lähetetyt tiedotteet:

Tiedote 1

Tiedote 2

Arviointiin liittyviä tilaisuuksia

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointineuvos Jani Goman, puh. 029 533 5505, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointiasiantuntija Johanna Kiesi, puh. 029 533 5545, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Muita Karvin arviointeja, joissa tarkastellaan oppijoiden saamaa tukea

Sulje