Ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arviointi

Karvi arvioi vuosina 2020-2021 erityisen tuen järjestämistä ammatillisessa koulutuksessa. Arviointi tuottaa tietoa erityisen tuen järjestelyistä ja niiden toimivuudesta, kuten tuen tarpeiden tunnistamisesta, tuen ja ohjauksen muodoista, tuen saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä arvioinnin mukauttamisen ja ammattitaitovaatimuksista poikkeamisen käytännöistä.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat ne järjestäjät, joilla on ollut erityisen tuen päätöksen saaneita opiskelijoita perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa suorittamassa tutkinnon osaa tai koko tutkintoa vuosina 2019 tai 2020. Vaativa erityinen tuki ei kuulu arvioinnin piiriin.

Arvioinnissa toteutetaan opiskelijahaastatteluja osassa ammatillisia oppilaitoksia marras-joulukuussa 2020. Olemme lokakuussa erikseen yhteydessä niiden järjestäjien yhteyshenkilöihin, joiden opiskelijoita haastattelut koskevat. Lisäksi kaikilta arvioinnin kohderyhmään kuuluvilta koulutuksen järjestäjiltä ja henkilöstöltä kerätään tietoa tammi-helmikuussa 2021 kyselyllä.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvia järjestäjiä pyydetään nimeämään yhteyshenkilö 9.10.2020 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/10B8695111C5F7E0

Erityisen tuen järjestämisen arviointi on osa laajempaa yksilöllisten opintopolkujen arviointikokonaisuutta, joka tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjauksien liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnan mahdollisuuksien toteutumisesta.

 

Lisätietoja

  • Arviointineuvos Jani Goman, puh. 029 533 5505, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, puh. 029 533 5542, etunimi.sukunimi@karvi.fi
  • Arviointisuunnittelija Taneli Vuojus, puh 029 533 5564, etunimi.sukunimi@karvi.fi

 

Sulje