Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017–10/2021

Arvioinnin verkkosivut: nivelvaiheet.karvi.fi

Koronatilanteen vuoksi Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa -arvioinnin tälle vuodelle suunniteltuja tiedonkeruita ei toteuteta. Tietoa kerätään aikaisintaan ensi vuonna. Karvi seuraa tilanteen etenemistä ja vaikutuksia ja tekee sen perusteella päätöksiä arviointien jatkosta. Tiedotamme järjestäjiä myöhemmin mahdollisista muista muutoksista.

Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja koulutuksen kykyyn turvata nuorille joustavat siirtymät koulutusasteelta toiselle sekä tukea nuorten valintoja ja ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä.

Arvioinnin aihealueita ovat:

 • nivelvaiheissa tapahtuva opiskelijoiden ohjaus,
 • opiskelijaksi hakeutumisen ja ottamisen prosessit,
 • koulutuksen järjestäjien yhteistyö eri tahojen kanssa sekä
 • koulutuksen kysy tukea nuoria jatko-opintoihin ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä valinnoissa.

Arvioitihankkeen aikana kerätään nivelvaiheisiin, siirtymiin ja ohjaukseen liittyvää tietoa opiskelijoilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä, alueellisilta elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmiltä sekä eri sidosryhmiltä.

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Kehittävä arviointi:

 • tuottaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista nivelvaiheissa,
 • tuottaa tietoa opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisestä sekä niiden tukemisen ja ohjauksen keinoista,
 • tarjoaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja niiden oppilaitoksille mahdollisuuden kartoittaa nivelvaiheen toimintojen vahvuuksia, hyviä käytäntöjä sekä kehittämistarpeita,
 • tuottaa kattavan koonnin eri koulutusasteiden hyvistä käytännöistä ja mahdollistaa niiden jakamisen,
 • antaa valtakunnallisen kokonaiskuvan nivelvaiheiden, siirtymien ja niihin liittyvän ohjauksen toimivuudesta.

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 2018–2019 keskitytään perusopetuksen jälkeisiin siirtymiin. Toisessa vaiheessa arvioinnin kohteena ovat toisen asteen jälkeiset siirtymät.

Ensimmäisen vaiheen tulosten julkistamistilaisuus oli 31.1.2020. Arvioinnin ensimmäisen vaiheen tulokset ja tiivistelmäjulkaisu ovat julkaistu arvioinnin verkkosivuilla. 

Karvissa hanketta toteuttaa projektiryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Jani Goman, arviointineuvos, projektipäällikkö
 • Risto Hietala, erityisasiantuntija
 • Niina Rumpu, arviointiasiantuntija
 • Anni Tuurnas, arviointisuunnittelija

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, Vuoreksen koulu, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Arviointi toteutetaan lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus
lukiokoulutus
korkeakoulutus

Lisätietoja

Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5505
Niina Rumpu, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5525
Anni Tuurnas, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5593

Sulje