Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017–10/2021

Arvioinnin verkkosivut: nivelvaiheet.karvi.fi

Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja koulutuksen kykyyn turvata nuorille joustavat siirtymät koulutusasteelta toiselle sekä tukea nuorten valintoja ja ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä.

Arvioinnin aihealueita ovat:

 • nivelvaiheissa tapahtuva opiskelijoiden ohjaus,
 • opiskelijaksi hakeutumisen ja ottamisen prosessit,
 • koulutuksen järjestäjien yhteistyö eri tahojen kanssa sekä
 • koulutuksen kysy tukea nuoria jatko-opintoihin ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvissä valinnoissa.

Arvioitihankkeen aikana kerätään nivelvaiheisiin, siirtymiin ja ohjaukseen liittyvää tietoa opiskelijoilta, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä, alueellisilta elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmiltä sekä eri sidosryhmiltä.

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Kehittävä arviointi:

 • tuottaa tietoa opiskelijoiden kokemuksista nivelvaiheissa,
 • tuottaa tietoa opiskelijoiden urasuunnitteluvalmiuksien kehittymisestä sekä niiden tukemisen ja ohjauksen keinoista,
 • tarjoaa opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja niiden oppilaitoksille mahdollisuuden kartoittaa nivelvaiheen toimintojen vahvuuksia, hyviä käytäntöjä sekä kehittämistarpeita,
 • tuottaa kattavan koonnin eri koulutusasteiden hyvistä käytännöistä ja mahdollistaa niiden jakamisen,
 • antaa valtakunnallisen kokonaiskuvan nivelvaiheiden, siirtymien ja niihin liittyvän ohjauksen toimivuudesta.

Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa 2018–2019 keskitytään perusopetuksen jälkeisiin siirtymiin. Toisessa vaiheessa 2020–2021 arvioinnin kohteena ovat toisen asteen jälkeiset siirtymät.

Arvioinnin ensimmäisen vaiheen tulokset raportoidaan alkuvuodesta 2020 ja toisen vaiheen tulokset 2021 keväällä. Ensimmäisen vaiheen tulosten julkistamistilaisuus on 31.1.2020.

Karvissa hanketta toteuttaa projektiryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Jani Goman, arviointineuvos, projektipäällikkö
 • Risto Hietala, erityisasiantuntija
 • Johanna Kiesi, arviointisuunnittelija
 • Niina Rumpu, arviointiasiantuntija

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, Vuoreksen koulu, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Arviointi toteutetaan lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus
lukiokoulutus
korkeakoulutus

Lisätietoja

Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5505
Niina Rumpu, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5525
Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5545

Sulje