Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa

09/2017–10/2021

Arvioinnin verkkosivut: nivelvaiheet.karvi.fi

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa arviointihankkeen Opiskelijan siirtymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa. Arviointi kohdistuu koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuuteen ja siten koulutusjärjestelmän kykyyn turvata nuorille koulutus ja joustavat siirtymät koulutustasolta toiselle sekä ennaltaehkäistä syrjäytymisriskejä.

Nivelvaiheiden ohjauksen ja erilaisten koulutusten järjestäjien roolin ja keskinäisen yhteistyön ja toimivuuden lisäksi arviointi tuottaa tietoa opiskelijavirroista, koulutusjärjestelmän kyvystä tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, valintoja ja mahdollistaa opintopolut, joissa voidaan joustavasti yhdistää opiskelua ja työntekoa sekä hakeutua jatko-opintoihin ja työelämään. Nivelvaiheisiin liittyvän ohjauksen ja koko järjestelmän toimivuutta tarkastellaan opetustoimen lisäksi myös työ- ja elinkeinohallinnon ja nuorisotoimen kannalta. Hanke kattaa koko koulutusjärjestelmän nivelvaiheet.

Karvissa hanketta toteuttaa projektiryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Jani Goman, arviointineuvos, projektipäällikkö
 • Risto Hietala, erityisasiantuntija
 • Johanna Kiesi, arviointisuunnittelija
 • Niina Rumpu, arviointiasiantuntija

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu asiantuntijaryhmä, jonka jäseniä ovat:

 • Merja Hilpinen, ylitarkastaja, OKM, nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto
 • Hans Kankkonen, opinto-ohjaaja, Merenkurkun koulu, Vaasa (1.12.2018 alkaen)
 • Ismo-Olav Kjäldman, rehtori, Leppävaaran lukio, Espoo
 • Pirjo Kuisma, koulutuksen kehittämispäällikkö, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Susanna Niinistö-Sivuranta, kehitysjohtaja, Helsingin yliopisto
 • Ann-Sofie Nygård, Elevhandledare, Borgaregatans skola, Vasa (30.11.2018 saakka)
 • Seija Nykänen, rehtori, Vaajakosken yhtenäiskoulu, Jyväskylä
 • Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys
 • Heikki Piilonen, opinto-ohjaaja, Oulun seudun ammattiopisto
 • Mikko Siippainen, opinto-ohjaaja, emeritus, Tampere
 • Anna Toni, erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Raimo Vuorinen, projektipäällikkö, Valtakunnallinen ohjausalan osaamiskeskus VOKES, Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Arvioinnin toteutusvaihe käynnistyy 2018 ja jakautuu seuraavalle neljälle vuodelle.

Arviointi toteutetaan lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus
lukiokoulutus
korkeakoulutus

Lisätietoja

Jani Goman, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5505

Niina Rumpu, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5525

Johanna Kiesi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh: 029 533 5545