Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi

03/2016–04/2018

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tehostanut monin osin opiskeluhuoltoa ja parantanut opiskeluhuollon tilaa kokonaisuutena niin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Kehitettävää on kuitenkin edelleen esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi vuosina 2016–2017 opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 toimeenpanoa. Arvioinnissa selvitettiin lain vaikutuksia opiskeluhuollon vaikuttavuuteen, tehostumiseen, palvelujen saatavuuteen ja henkilöstön riittävyyteen. Arviointi koski esi- ja perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta. Ammatillisen koulutuksen osalta arviointiin osallistui 102 koulutuksen järjestäjää sekä 4395 toisen vuosikurssin opiskelijaa.

Arvioinnin mukaan laki on tehostanut opiskeluhuoltoa, mutta korjaavat toimenpiteet eivät ole vähentyneet. Kehitettävää on esimerkiksi yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa sekä opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden yhdenvertaistamisessa.

Liittyvät julkaisut ja sisällöt

Tiedote arvioinnin tuloksista
Raportti: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 toimeenpanon arviointi ammatillisessa koulutuksessa (PDF)
Tiivistelmäjulkaisu: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 toimeenpanon arviointi ammatillisessa koulutuksessa (PDF)

Video: Julkistamistilaisuus 14.3.2018 (2 t 49 min)

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Arviointi toteutettiin lisäksi näillä koulutussektoreilla

esi- ja perusopetus
lukiokoulutus

Lisätietoja

Elina Harjunen (yksikön päällikkö, yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus), puh. 029 533 5506, etunimi.sukunimi@karvi.fi

Sulje