Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa

Koulutuksen työelämävastaavuus ja työelämässä tapahtuvan oppimisen merkitys korostuvat uudistetussa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja osaamistarpeita ennakoitaessa tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli tiivistää koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta, jotta voidaan entistä paremmin varmistaa työ- ja elinkeinoelämän muutostarpeiden mukainen koulutustarjonta ja kehittämispalvelut.

Arviointi kohdistuu ammatillisen koulutuksen työelämäläheisyyteen ja työelämäyhteistyöhön liittyviin prosesseihin ja käytäntöihin. Arvioinnissa tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön rakenteista ja muodoista sekä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi tuotetaan tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Arvioinnin loppuraportti julkaistaan alkusyksystä 2022.

Arviointi koskee kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä, jotka järjestävät perustutkintoja, ammattitutkintoja ja tai erikoisammattitutkintoja.

Arviointitiedon hankinta ja arvioinnin aikataulu

Arvioinnissa kerätään arviointietoa ammatillisen koulutuksen eri toimijatahoilta. Lisäksi hyödynnetään eri valmiita tilasto- ja rekisteriaineistoja kuten Amispalautetta, työpaikkaohjaajakyselyä ja Koski-tietokantaa.

Arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteeseen. Koulutuksen järjestäjillä ja opetushenkilöstöllä on mahdollisuus arvioinnin toteuttamisen kautta tunnistaa työelämäyhteistyöhön ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyviä vahvuuksiaan, kehittämiskohteitaan ja hyviä käytäntöjään.

Tiedonkeruu koulutuksen järjestäjille ja ammatillisten tutkinnon osien opetushenkilöstölle

Koulutuksen järjestäjien johdolta ja ammatillisia tutkinnon osia opettavilta kerätään tietoa kyselyillä marras-joulukuussa 2021.

Tiedonkeruu työpaikkaohjaajille, työnantajille ja opiskelijoille

Työpaikkaohjaajilta, työnantajilta ja opiskelijoilta kerätään tietoa työpajoissa alkuvuodesta 2022.

Tiedotamme suoraan arvioinnin yhteyshenkilöille tiedonkeruista. Lisäksi tiedotamme tiedonkeruista tällä verkkosivulla.

Lisätietoja tiedonkeruista:

Arvioinnin aikataulu

Arviointiklinikat kyselyiden toteuttamisen tueksi

Järjestämme kaksi arviointiklinikkaa perjantaina 29.10.2021 klo 13.00–14.00 ja keskiviikkona 3.11.2021 klo 9.00–10.00. Arviointiklinikoilla voi kysyä arvioinnin kyselyiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Klinikat ovat vapaamuotoisia ja teemat muotoutuvat täysin tilaisuudessa esitettyjen kysymysten ympärille. Keskustelua ohjaa ja kysymyksiin vastaa karvilaiset, mutta tilaisuus on myös oiva mahdollisuus vertaisoppimiselle ja kokemusten jakamiselle. Tilaisuudet eivät vaadi ennakkoilmoittautumista. Alla ovat tilaisuuksien Teams-linkit:

29.10.2021 klo 13.00–14.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

3.11.2021 klo 9.00–10.00: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Arviointiryhmä

Arvioinnin toteutuksessa Karvin asiantuntijoita tukee arviointiryhmä, johon kuuluvat

  • Ville Loukusa, työelämäkoordinaattori, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos (Kainuun ammattiopisto)
  • Laura Pylväs, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, yliopistopedagogiikan keskus (HYPE)
  • Kirsi Rasinaho, koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
  • Jenni Taakala, utvecklingsledare, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen AB (Yrkesinstitutet Prakticum)
  • Matti Tujula, edunvalvonnan asiantuntija, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
  • Mikko Vieltojärvi, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Materiaaleja

Tietosuoja yhteyshenkilöille, ammatillisen koulutuksen yksikkö

Lisätietoja arvioinnista

  • Arviointiasiantuntija Raisa Hievanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5542
  • Johtava arviointiasiantuntija Paula Kilpeläinen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5557
  • Arviointiasiantuntija Anni Tuurnas, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5593
  • Metodiset kysymykset: Arviointiasiantuntija Mari Huhtanen, etunimi.sukunimi@karvi.fi, puh. 029 533 5510

Muita Karvin arviointeja, joissa tarkastellaan työelämäläheisyyttä ja työelämäyhteistyötä:

Sulje