Tulevat tiedonkeruut

 

Tulevat tiedonkeruut ammatillisen koulutuksen osaamisyksikössä vuosina 2020–2021:

marraskuu 2020–helmikuu 2021
Erityisen tuen järjestäminen ammatillisessa koulutuksessa  

teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus)
Arviointihankkeen tiedonkeruu kohdistuu niihin järjestäjiin, joilla on ollut erityisen tuen päätöksen saaneita opiskelijoita perustutkinnossa, ammattitutkinnossa tai erikoisammattitutkinnossa suorittamassa tutkinnon osaa tai koko tutkintoa vuosina 2019 tai 2020. Arvioinnissa toteutetaan opiskelijahaastatteluja marras-joulukuussa 2020 sekä kysely koulutuksen järjestäjille ja henkilöstölle tammikuussa 2021.
loppuvuosi 2020
Opiskelijoiden kasvu aktiivisiksi ja kriittisiksi kansalaisiksi toisella asteella
teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus)
Arviointihankkeen aineistonkeruu toteutetaan otokseen valituissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa loppuvuonna 2020. Tiedonkeruumenetelminä arviointihankkeessa on koulutuksen järjestäjien itsearviointi sekä opiskelijakysely.
helmi–huhtikuu 2021
Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi

teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus)
Arvioinnin aineistonkeruu kohdistuu kaikkiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin. Arvioinnissa toteutetaan koulutuksen järjestäjien itsearviointi helmi-huhtikuussa 2021.
kevät 2021
Koulutusjärjestelmän kyky vastata äkillisiin rakennemuutoksiin

teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus ja korkeakoulutus)
Arviointi tuottaa tietoa koulutusjärjestelmän kyvystä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä rakennemuutostilanteissa.
syksy 2021
Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus)
Arviointi tuottaa tietoa työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutumisesta, toteuttamisen tavoista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Lisäksi tuotetaan tietoa koulutuksen järjestäjien ja työelämän yhteistyön rakenteista ja muodoista sekä niiden toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
vuosi 2021
Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa
teema- ja järjestelmäarviointi (ammatillinen koulutus)
Arviointi kohdistuu yksilöllisten opintopolkujen toteutumiseen. Arviointi tuottaa tietoa henkilökohtaistamiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä ohjaukseen liittyvien käytäntöjen toimivuudesta sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien toteutumisesta.
vuosi 2021
Merenkulkualan koulutuksen laatu
teema- ja järjestelmäarviointi
(ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus)
Arvioinnissa tiedonkeruu kohdistuu niihin koulutusyksiköihin, jotka järjestävät merenkulkualan koulutusta. Arvioinnissa toteutetaan merenkulkualan koulutusyksiköiden itsearviointi ja arviointikäynnit vuoden 2021 aikana.

Sulje