Yhteenveto ammatillisen koulutuksen arviointien tuloksista 2015–2018

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu alla olevaan kuvaan Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa.

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa:

  • siirtymät perusopetuksesta
  • henkilökohtaistaminen
  • työelämälähtöisyys ja -läheisyys
  • näytöt ja arviointi
  • yhteisöllisyys
  • opiskelijoiden osaaminen
  • siirtymät jatko-opintoihin.

Kuvan saa klikkaamalla isommaksi. Jos haluat kuvan tiedot tekstimuotoisena, löydät tekstivastineen täältä.

Yhteenveto perustuu Karvin julkaisuihin:

 

Sulje