Yhteenveto ja infograafi ammatillisen koulutuksen arvioinneista

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu alla olevaan kuvaan Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa.

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa:

  • siirtymät perusopetuksesta
  • henkilökohtaistaminen
  • työelämälähtöisyys ja -läheisyys
  • näytöt ja arviointi
  • yhteisöllisyys
  • opiskelijoiden osaaminen
  • siirtymät jatko-opintoihin.

Kuvan saa klikkaamalla isommaksi:

Yhteenveto perustuu Karvin julkaisuihin: