Yhteenveto ammatillisen koulutuksen arviointien tuloksista 2015-2018

Karvi on tehnyt yhteenvedon ammatillisen koulutuksen arviointituloksista vuosilta 2015–2018. Tulokset on koostettu alla olevaan kuvaan Opiskelijoiden osaamisperusteiset opintopolut arviointien tulosten valossa.

Ammatillisen koulutuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita esitetään seuraavissa teemoissa:

  • siirtymät perusopetuksesta
  • henkilökohtaistaminen
  • työelämälähtöisyys ja -läheisyys
  • näytöt ja arviointi
  • yhteisöllisyys
  • opiskelijoiden osaaminen
  • siirtymät jatko-opintoihin.

Kuvan saa klikkaamalla isommaksi:

Yhteenveto perustuu Karvin julkaisuihin:

 

Sulje