Alkanut arviointi: äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset

8.3.2018

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulosten arviointi perusopetuksen päättövaiheessa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteuttaa yhdeksäsluokkalaisten äidinkielen ja kirjallisuuden (suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärien)…