Arviointitoiminnan painopisteet tekstimuotoisena

Ympyräkaaviossa on kolme kehää: uloimmalla kehällä on koulutusjärjestelmä. Keskimmäisellä kehällä ovat varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjät sekä korkeakoulut. Sisimmällä kehällä on oppija.

Kehiä läpileikkaavat kuvan oikealla puolella yhteiskunta ja työelämä. Kuvan vasemmalla puolella kehiä läpileikkaavat seuraavat teemat:

Oppimisen ja osaamisen kehittäminen

Kuinka hyvin oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet saavutetaan?

Mitkä tekijät edistävät tai edtävät oppimista ja osaamisen vahvistamista?

Miten edistetään oppimisen ja osaamisen kehittämisetä kohti tulevaisuuden osaamistarpeita ja jatkuvaa oppimista?

Yhdenvertaisuuden edistäminen

Mikä on kouluksen tasa-arvon ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien tila Suomessa?

Mitkä tekijät edistävät ja estävät koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutumista?

Koulutusjärjestelmän toimivuuden lisääminen

Miten koulutusjärjestelmä toimii kokonaisuutena?

Millaisia vaikutuksia koulutusuudistuksilla on ollut?

Millainen on koulutusjärjestelmän reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin?

Jatkuvan kehittämisen tukeminen

Miten laadunhallinta toimii ja tukee johtamista ja jatkuvaa kehittämistä?

Miten toimintakulttuuri tukee toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista?

Miten yhteisöllisyys ja eri toimijoiden osallistuminen kehittämiseen toteutuvat?

Sulje