Audit of the University of Jyväskylä

Audit report mirahuusko

Abstract: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/abstract-8/

Auditointiraportti on Karvin auditointialustalla: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-8/ .

Authors:

Helka-Liisa Hentilä, Kimmo Levä, Max Liikka, Auli Toom, Mira Huusko & Mirella Nordblad

Jyväskylän yliopiston itsearviointi (toim.) Katja Mielonen & Hanna-Leena Pesonen

Language:

Finnish

Published:

2021

Close