Audit of the Kajaani University of Applied Sciences

Audit report mirahuusko

Abstract: https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/abstract-2/

Auditointiraportti on julkaistu Karvin korkeakoulujen auditointialustalla https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-2/

Authors:

Katri Ojasalo, Sakari Heikkilä, Ninni Kuparinen, Maria Ruotsalainen, Kim Wrange, Kirsi Mustonen ja Mira Huusko

Kajaanin ammattikorkeakoulun itsearviointi (toim.) Teija Sievänen.

Language:

Finnish

Published:

2021

Close