Riippumaton arvioija

Virpi Pietiläinen
Authors:

Tuula Pirinen, toim.

Language:
Finnish, Swedish

Published:
2018

Artikkelikokoelma 1:2018

Artikkelikokoelman artikkelit:
Tapio Huttula: Esipuhe
Tuula Pirinen: Toimittajan alkusanat

KURKISTUS MENNEESEEN
Tapio Huttula: Karvin paikka koulutuksen kehittämisessä
Heidi Backman: När utvärderingen kom till

ARVIOINTITYÖTÄ KÄYTÄNNÖSSÄ
Salla Venäläinen & Jaana Saarinen: OPS-arvioijat kylässä – kehittävää arviointia käytännössä
Jani Goman & Sirpa Moitus: Politiikkatoimet arvioinnin kohteena
Pekka Auvinen: Laatuauditoinnit toimijan, auditoijan ja päättäjän näkökulmasta
Katrina Nordström & Eva Maria Raudasoja: Arvokasta arviointiosaamista jakamassa – kokemuksia arviointijaoston työskentelystä
Tapio Heiskari & Anniina Sippola: Opiskelijat keskiössä – sanoista tekoihin
Kati Isoaho: Korkeakoulujen opetussuunnitelmatyön kansallinen säätely ja ohjaus laadunvarmistuksen perustana – näkökulmia Suomesta ja Azerbaidžanista

ARVIOINNIN TEEMOJA JA KOHTEITA
Hannele Seppälä: Arviointitoimintaa jatkuvan oppimisen tueksi
Sampo Suihko: Ammattiosaaminen jatkuvan oppimisen reformissa
Samuli Maxenius: Arviointitieto avainasemassa ammatillisen koulutuksen kehittämisessä
Susanna Aro: Korkeakoulujen laadun kehittäminen elinkeinoelämän kannalta – kohtaavatko koulutus ja työelämä?

KATSE TULEVAAN
Kaarina Määttä: Miten syttyy rakkaus oppimiseen?
Jouni Välijärvi: Arvioinnin vaikuttavuuden edellytyksistä
Harri Peltoniemi: Ennakoivaa ja vaikuttavaa arviointia?

Koko artikkelikokoelma: