Digitaalisen arvioinnin kulku ja vaatimukset

Oppimistulosarviointien otoskoulut ja oppimistulosarviointeja maksullisena palveluna ostavat koulut saavat ennakkotietoa arvioinnista noin puoli vuotta etukäteen. Infokirje sisältää esimerkiksi laite- ja selainvaatimukset. Lähempänä arviointia koulut saavat muun muassa tarkat ohjeet arvioinnin valvonnasta sekä vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin.

Arvioinnit toteutetaan pääosin kahdessa osassa: oppilaille suunnattu taustakysely ja harjoitustehtävät (osa 1) avataan noin 1–3 viikkoa ennen varsinaista arviointipäivää (osa 2). Joskus harjoitustehtävät ja taustakysely on kytketty suoraan varsinaisiin arviointitehtäviin. Tätä tapaa käytetään muun muassa pienimpien alakoululaisten arvioinneissa.

Lisätietoa oppimistulosarviointien prosessista.

Arvioinnit järjestetään kahdessa osassa, jotta oppilaat pääsevät harjoittelemaan arviointijärjestelmän käyttöä hyvissä ajoin ja varsinainen arviointitilanne sujuisi mahdollisimman hyvin. Harjoittelun aikana oppilaat tutustuvat arviointijärjestelmässä liikkumiseen ja erilaisiin tehtävätyyppeihin vastaamiseen. Harjoittelun aikana koulut voivat varmistaa, että tietokoneet, laitteet ja verkkoyhteydet toimivat tarvittavalla tavalla.

Tekniset vaatimukset

Arviointiin osallistuvien koulujen ja opetuksen järjestäjien tulee huomioida digitaalisen arvioinnin käytännön toteutukseen liittyvät asiat. Digitaaliset arvioinnit suunnitellaan lähtökohtaisesti siten, että ne voidaan tehdä tietokoneella ja tabletilla sekä eri selaimilla.

Yläkoulujen arvioinnit tulee tehdä tietokoneella, esim. läppärillä tai pöytäkoneella.

Kielten arvioinnit sisältävät kuuntelu- ja puhetehtäviä. Kuunteluosuuksia varten jokaisella arviointitehtäviä samanaikaisesti tekevällä oppilaalla tulee olla henkilökohtaiset kuulokkeet käytettävissään. Puheosuuksia varten tarvitaan mikrofoni. Suosittelemme käytettävän erillisiä kuulokemikrofoneja tai kannettavia tietokoneita, joissa on usein sisäänrakennettu mikrofoni (esim. Chromebook).

 Internetyhteys ja soveltuvat selaimet

Digitaalinen arviointi tehdään verkossa selaimen kautta. Arvioinnit optimoidaan tehtäväksi Google Chrome- tai Mozilla Firefox-selaimilla. Niiden lisäksi joissakin arvioinneissa tuetaan Safari-selainta. Laitteelta, jolla oppilas tekee arvioinnin, tulee löytyä jokin arvioinnissa toimivaksi ilmoitettu selain. Tarkemmat selainvaatimukset saatte Karvin infopaketista.

Arvioinnit on suunniteltu siten, että pienet katkokset internetyhteydessä eivät haittaa tehtävien tekemistä. Vastaukset tallentuvat palvelimelle arviointijärjestelmästä riippuen joko koko ajan tai siirryttäessä tehtävästä toiseen. Koska tehtävät ladataan internetyhteyden kautta palvelimelta, koko tehtäväsarjaa ei voi kuitenkaan tehdä täysin ilman internetyhteyttä, vaan yhteyden tulisi toimia suurimman osan suoritusajasta.

Lisätietoja

Lisätietoja digitaalisten oppimistulosten arvioinnin vaatimuksista saatte infokirjeestä sekä oman arviointinne yhteyshenkilöiltä.

Sulje